Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Προϋποθέσεις για την Τοποθέτηση του Σήματος “e” το οποίο αφορά το Καθαρό Βάρος στην Συσκευασία του Προϊόντος στον Κλάδο Τροφίμων / Ποτών


Το Σήμα ‘e’ τοποθετημένο στην Συσκευασία του Προϊόντος πρέπει να έχει τουλάχιστον 3mm σε μέγεθος και να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το Βάρος του Προϊόντος.
Το σήμα 'e' λειτουργεί σαν
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟ διαβατήριο για αγαθά που πωλούνται στην Ε.Ε.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
76/211/ΕΚ         Συσκευασμένα Τρόφιμα κατά Βάρος ή κατά Όγκο
78/891/ΕΚ         Τροποποίηση
80/181/ΕΚ         Μονάδες Μέτρησης Συσκευασμένων Προϊόντων
1999/103           Τροποποίηση
1258/1994         Του Διεθνούς Γραφείου Μέτρων & Σταθμών
SI
 
ΟΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΠΟΤΩΝ
1.       To μέσο βάρος της παρτίδας πρέπει να μην είναι μικρότερο από το ονομαστικό βάρος του προϊόντος
2.       Το ποσοστό των τεμαχίων που είναι λιποβαρή να είναι μικρότερο από ένα προκαθορισμένο πόσο που ορίζεται ως «ανεκτό αρνητικό σφάλμα»)
3.       Κανένα τεμάχιο δεν πρέπει να είναι λιποβαρές παραπάνω από το διπλάσιο του «ανεκτού αρνητικού σφάλματος»

Ο συσκευαστής του τροφίμου / ποτού πρέπει να εφαρμόζει ένα test αναφοράς από στατιστικά δεδομένα και να το τεκμηριώνει με αρχεία δειγματοληψίας.

Oι κανόνες ισχύουν για Συσκευασμένα Τρόφιμα / Ποτά από 5 γραμμάρια έως 25 κιλά και 5 ml έως 25 lt.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ TEST ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Καταρχήν πρέπει να ληφθεί δείγμα κατά περίπτωση από 50 τεμάχια ή 80 τεμάχια ή 125 τεμάχια (ανάλογα με το μέγεθος της παρτίδας παραγωγής).

Tο βάρος που αναφέρεται στη συσκευασία είναι αποδεκτό εφόσον για παρτίδες με λιγότερα από 100 τεμάχια τα μη συμμορφούμενα (μη αποδεκτά προϊόντα) είναι μικρότερα του 5% (δηλαδή πρέπει να βρεθούν λιγότερα από 5 τεμάχια με μη αποδεκτό βάρος).

Για παρτίδα:

 • από 100 έως 500 τεμάχια πρέπει να ληφθεί δείγμα 50 τεμαχίων και επιτρέπονται μέχρι 3 τεμάχια να είναι μη συμμορφούμενα (μη αποδεκτά προϊόντα), εφόσον είναι από 4 τεμάχια και άνω δεν είναι αποδεκτό.
 • από 501 έως 3.200 τεμάχια πρέπει να ληφθεί δείγμα 80 τεμαχίων και επιτρέπονται μέχρι 5 τεμάχια να είναι μη συμμορφούμενα (μη αποδεκτά προϊόντα), εφόσον είναι από 6 τεμάχια και άνω δεν είναι αποδεκτό.
 • από 3.201 έως 10.000 τεμάχια πρέπει να ληφθεί δείγμα 125 τεμαχίων και επιτρέπονται μέχρι 7 τεμάχια να είναι μη συμμορφούμενα (μη αποδεκτά προϊόντα), εφόσον είναι από 8 τεμάχια και άνω δεν είναι αποδεκτό.  

ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
Για βάρος από:
 • 5 έως 50 γραμμάρια το 9% του ονομαστικού βάρους
 • 50-100 γραμμάρια τα 4,5 γραμμάρια
 • 100-200 γραμμάρια το 4,5% του ονομαστικού βάρους
 • 200 – 300 γραμμάρια τα 9 γραμμάρια
 • 300-500 γραμμάρια το 3% του ονομαστικού βάρους
 • 500-1.000 γραμμάρια τα 15 γραμμάρια
 • 1.000-10.000 γραμμάρια το 1,5% του ονομαστικού βάρους
 • 10.000-15.000 τα 150 γραμμάρια
 • άνω από 15.000 γραμμάρια το 1%

2006 No. 659 - WEIGHTS AND MEASURES - The Weights and Measures (Packaged Goods) - Regulations 2006

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου