Παρασκευή 25 Μαΐου 2012

Εντός Χρονοδιαγράμματος η Δημιουργία Ταμείου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Εντός χρονοδιαγράμματος προχωρούν οι διαδικασίες για τη Δημιουργία του Ταμείου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 
Όπως είναι ήδη γνωστό, το Ταμείο Εγγυήσεων για τις ΜμΕ θα αποτελείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, οι οποίοι με αντίστοιχη μόχλευση από την ΕΤΕπ ένα προς δύο θα παρέχουν συνολική ρευστότητα τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2013.

Συγκεκριμένα, η ΕΤΕπ αναλαμβάνει μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 να χορηγήσει δάνεια ύψους 600 εκατ. ευρώ και μέχρι το τέλος του 2013 δάνεια ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2015 να έχουν δοθεί στην αγορά 1,44 δισ. ευρώ.

Σε περίπτωση βελτίωσης της αξιολόγησης της χώρας από τους οίκους αξιολόγησης προβλέπεται η δυνατότητα μεγαλύτερου ποσοστού μόχλευσης από την πλευρά της ΕΤΕπ.
Newsroom ΔΟΛ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τρίτη 22 Μαΐου 2012

573 Προτάσεις Υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»


H ολοκλήρωση (στις 18/05/2012) της προθεσμίας υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων για ένταξη στη δράση του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», βρήκε 573 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 67,5 εκ. € να αιτούνται δημόσιας επιδότησης της τάξης των 46,7 εκ..

Η συγκεκριμένη δράση του ΕΠΑΝ ΙΙ συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 30 εκ € στοχεύει στην χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων, υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων που έχουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα στον κλάδο των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και υπηρεσιών μετακόμισης (ΚΑΔ 49.4).

Με την εν λόγω χρηματοδότηση γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστούν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό:
α) συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, 
β) μείωση του μεταφορικού κόστους με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού, 
γ) προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων και προωθητικών ενεργειών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δράση του ΕΠΑΝ ΙΙ ενισχύει επιχειρηματικά σχέδια του συγκεκριμένου κλάδου.

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας του αριθμού των υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων ανά Περιφέρεια της Χώρας:
Περιφέρεια Υλοποίησης
Αριθμός
Συνολικός Π/Υ
Δημόσια Δαπάνη
ΑΤΤΙΚΗ
141
16.131.141,70
11.253.477,06
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
103
12.187.657,22
8.401.786,90
ΚΡΗΤΗ
70
8.419.260,49
5.721.580,40
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
50
6.410.387,60
4.468.242,34
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
47
5.418.369,11
3.785.843,46
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
39
4.556.230,09
3.185.593,28
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
36
3.962.118,70
2.747.954,06
ΗΠΕΙΡΟΣ
25
3.123.818,76
2.164.220,21
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
16
1.801.249,72
1.250.306,64
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
16
1.708.860,52
1.180.150,91
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
14
1.432.464,90
981.297,13
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
9
1.274.831,00
892.381,68
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
7
961.315,00
672.920,50
ΣΥΝΟΛΟ
573
67.387.704,80
46.705.754,57

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος ύψους 30.000.000,00€ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.Παρασκευή 18 Μαΐου 2012

Υπηρεσίες Οργάνωσης / Αναδιοργάνωσης & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (Coaching)


Oι ανοδικές και καθοδικές τάσεις, που παρουσιάζονται κατά διαστήματα στις αγορές, είναι επόμενο να δημιουργούν διάφορα προβλήματα στις επιχειρήσεις.

Μόνο εκείνες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν οργάνωση, τεχνογνωσία & επιχειρηματικά  εργαλεία, αντεπεξέρχονται στις συνθήκες αυτές.

Τις τελευταίες δεκαετίες οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν αντίστοιχα τα παραπάνω,  καταγράφουν σε όλο τον κόσμο μόνο επιτυχίες.

Η BIT δραστηριοποιείται επιτυχώς από το 2000 εκτός από την Ανάπτυξη & Εφαρμογή Διαχειριστικών Συστημάτων (π.χ., ISO 9001, ISO 22000 (HACCP), ISO 14001, OHSAS 18001) και Επιδοτούμενων Επενδυτικών Προγραμμάτων και με το «Business Management Consulting» και συγκεκριμένα με την Μεθοδολογία Αναδιοργάνωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών ή Business Process Re-Engineering (BPR).

Η Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR) είναι μία μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται επί δεκαετίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
σε όλο τον κόσμο.

Με δεδομένο των νέων συνθηκών του σκληρού ανταγωνισμού που επικρατεί το τελευταίο καιρό τόσο στην Ελληνική όσο και στη παγκόσμια αγορά επιβάλλεται από τις επιχειρήσεις η αναθεώρηση τόσο της γενικότερης στρατηγικής τους όσο και των επιχειρηματικών πλάνων τους.

Οι αγορές καθώς και τα μερίδια αυτών στις οποίες απευθύνεται η κάθε επιχείρηση πρέπει να διατηρηθούν και να κερδισθούν με βάση την εσωτερική της οργάνωση, την συστηματική αξιολόγησή της αποδοτικότητάς της, την βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας της καθώς και με την ποιότητα των προϊόντων & των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει.

Τα τελευταία 12 χρόνια η εταιρεία μας BiT έχει συνεργαστεί με επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών, παρέχοντας υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρησιακής οργάνωσης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση του Εμπορικού Τμήματος & την αποτελεσματική εφαρμογή των Σύγχρονων Μεθόδων Marketing, όπως επίσης και στον σαφή και λεπτομερή υπολογισμό των Χρηματοοικονομικών Μεγεθών τους. Η συνεργασία αυτή κάλυψε ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικών κλάδων και προϊόντων.

Σκοπός μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, για την πλήρη και ορθή οργάνωση της κάθε επιχείρησης. Για το λόγο αυτό δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα:
1.  Στην εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης δημιουργώντας τις σωστές υποδομές για την ανάπτυξή της (η περιγραφή και ανάλυση του τρόπου οργάνωσης αναφέρονται σε ειδικά έντυπα).
2.  Στην μελέτη και τον σχεδιασμό για την σωστή ανάπτυξη της επιχείρησης, δίνοντας επίσης βαρύτητα στην εκπαίδευση του προσωπικού.
3.  Στη δημιουργία ενός οργανωμένου τμήματος σχεδιασμού και εφαρμογής, με στελέχη των οποίων η αποστολή είναι η επιτυχία των στόχων της επιχείρησης όπως εκείνοι έχουν τεθεί.

Η εταιρεία μας (BiT) διαθέτοντας την απαιτούμενη Τεχνογνωσία με Εξειδικευμένη Υποστήριξη σε Υπηρεσίες Οργάνωσης / Αναδιοργάνωσης & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (Coaching) και με στόχο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την Βιωσιμότητα & Ανάπτυξη της επιχείρησή σας, παρέχει αξιόπιστα τα εξής:

1.      Οργάνωση & Διοίκησης Επιχείρησης                                                                      
 • Δημιουργία Οργανογράμματος
 • Αναλυτικές Περιγραφές Θέσεων Εργασίας (Job Description)
 • Φύλλα Ποιότητας Προσωπικού (Αξιολόγηση) & Εφαρμογή με Ειδικά Έντυπα στα οποία Αποτυπώνεται η Απόδοση και η Ποιότητα του Προσωπικού της Επιχείρησης σε όλα τα Τμήματα
 • Συνεχόμενη Εκπαίδευση του Προσωπικού
 • Μελέτη & συγκέντρωση στοιχείων για την εγκατάσταση Συστήματος  Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (C.R.M. - Customer Relationship Management) & Συστηματική Παρακολούθηση του για την Εφαρμογή & Απόδοση του.                                                 


2.  Χτίσιμο Εταιρικού Ονόματος (Profile)                                                                            
 • Καθιέρωση Συστηματικής Έρευνας Πελατών με Σχετικά Ερωτηματολόγια
 • Δημιουργία Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service) & Εκπαίδευσης του Προσωπικού
 • Ανάλυση Πελατών &  Παρακολούθηση τους


3.  Ανάπτυξη Εμπορικού Τμήματος                                                                                    
 • Στοχοποίηση κάθε ενέργειας του τμήματος πωλήσεων.
 • Πρόβλεψη Πωλήσεων (Forecasting) & Σύγκριση με Πραγματικά Στοιχεία σε 15-ενθήμερη βάση και Συστηματική Παρακολούθηση τους, με Παρεμβάσεις
 • Δημιουργία Στρατηγικής Πωλήσεων & Marketing
 • Ανάλυση Αγοράς (ανά πελάτη, ανά προϊόν, ανά περιοχή)
 • Ανάλυση Τάσεων Αγοράς
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού
 • Ανάλυση SWOT (Δυνατά & Αδύνατα Στοιχεία της εταιρείας, Ευκαιρίες και Απειλές)
 • Καθιέρωση Μετρήσιμων Στόχων Πωλήσεων με πλήρη Ανάλυση & Συστηματική Παρακολούθηση τους με Συνεχή Καθοδήγηση ανά Πωλητή
 • Καθοδήγηση για την Διατήρηση & Ανάπτυξη του Πελατολογίου καθώς και του Δικτύου Πωλήσεων
 • Συστηματική Αξιολόγηση του Υφιστάμενου Τμήματος Πωλήσεων
 • Συστηματική Εκπαίδευση Πωλητών Συγκέντρωση Αποτελεσμάτων, Έλεγχος – Αξιολόγηση &  Παρακολούθηση   
 • Καθιέρωση & Παρακολούθηση Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators (KPI’s).


4.   Οικονομικός Προγραμματισμός                                                                                    
 • Κατάρτιση Ετήσιου Προϋπολογισμού Κόστους (Budgeting) & Συστηματική Παρακολούθηση των Αποτελεσμάτων σε 15-ενθήμερη βάση
 • Προγραμματισμός & Ανάλυση Ταμιακών Ροών (Cash Flow) & Συστηματική Παρακολούθησή τους σε 15-ενθήμερη βάση
 • Προσδιορισμός του Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis)
 • Προσδιορισμός του Σημείου και Περιθωρίου Κέρδους της Εταιρείας
 • Δημιουργία Πολιτικής Τιμών & Εκπτώσεων
 • Ανάλυση & Εφαρμογή Πιστωτικής Πολιτικής
 • Καθιέρωση &  Παρακολούθηση Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators (KPI’s).

Πέμπτη 10 Μαΐου 2012

Αναβολή Προκήρυξης του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα II

Αναβολή (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1607/10-05-2012) για το Φθινόπωρο του 2012 που αναμένεται να Προκηρυχθεί πήρε το πρόγραμμα Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα ΙΙ από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 
Το πρόγραμμα αυτό, σε συνέχεια του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα Ι θα έχει το ίδιο «καινοτομικά» χαρακτηριστικά, καθώς θα καλύπτει μεγάλο εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων της μεταποίησης, της πράσινης οικονομίας, των υπηρεσιών που δεν αποτελούν επιχειρηματικότητα ανάγκης. Δίνει έμφαση στα ποιοτικά και καινοτομικά χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηματικού σχεδίου και στα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηματία. Ευρεία είναι και η έννοια της καινοτομίας, καθώς σε αυτήν περιλαμβάνεται και επιβραβεύεται και η μη τεχνολογική και η οικολογική καινοτομία.
 
Το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα ΙΙ», θα παρέχει κίνητρα σε κάθε πολίτη άνω των 18 ετών (και με προτεραιότητα τις γυναίκες) που επιθυμεί να ιδρύσει επιχείρησή μετατρέποντας την ιδέα του σε επιχειρηματική καινοτομία και ενισχύει υφιστάμενες μικρές ή πολύ μικρές, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες, κ.α.
 
Η δημόσια χρηματοδότηση θα φτάνει μέχρι και το 60% των επιλέξιμων δαπανών.
 
Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από το μηχανολογικό εξοπλισμό, ICT, διαμόρφωση εγκαταστάσεων μέχρι συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη πρωτοτύπων, πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων, προβολή κ.α.

Το πρόγραμμα θα στοχεύει στη δημιουργία και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως μοχλό για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Τροποποίηση του προϋπολογισμού για τις δράσεις digi-mobile, digi-retail, digi-content και digi-lodge

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ανακοίνωσε στις 10/05/2012 την τροποποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων digi-lodge, digi-content, digi-retail και digi-mobile, σύμφωνα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1450/Β’/2-5-2012).

Ειδικότερα, η συνολική δημόσια δαπάνη για τη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε ‘έξυπνες’ συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές−ταμπλέτες (digi−mobile)» αυξάνεται σε 30.150.000,00€ από 15.000.000,00€ που είχε ορισθεί αρχικά (ΦΕΚ B 2651/9.11.2011). Οι πίνακες με τις αιτήσεις συμμετοχής που εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης θα δημοσιοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής τους.

Όσον αφορά στη δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου για την Υλοποίηση Ψηφιακών Επενδύσεων (digi−retail)» η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης διαμορφώνεται σε 98.776.783€. Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, αυξάνεται η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση καθώς και για τα ΠΕΠ «Μακεδονίας - Θράκης (Δυτική Μακεδονία)» και «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου», γεγονός που θα επιτρέψει την ένταξη επιπλέον προτάσεων επιχειρήσεων στη δράση.  Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» έχουν ενταχθεί από τις αρχές Ιουλίου έως σήμερα 2.161 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 98,5 εκατ. ευρώ και συνολική δημόσια δαπάνη 57,2 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (digi−content)» η νέα συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 16.643.081,45€. Με βάση τη σχετική υπουργική απόφαση αυξάνεται η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για το ΠΕΠ Αττικής και ξεκινά η διαδικασία ένταξης όλων των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων που είχαν κριθεί ως επιλαχούσες. Στη δράση digi-content έχουν ενταχθεί 212 επενδυτικά σχέδια από ολόκληρη την Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 26,1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, με την αντίστοιχη σχετική Υπουργική Απόφαση η συνολική δημόσια δαπάνη για τη δράση «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (digi-lodge)» διαμορφώνεται σε 34.430.135,95€. Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση του προϋπολογισμού για τη δράση digi-lodge δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάσταση των ενταγμένων και επιλαχόντων επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη δράση.

Στο πλαίσιο της δράσης digi-lodge έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα 1500 επενδύσεις ενισχυόμενου προϋπολογισμού €22 εκατ. ευρώ από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα, ενώ έχουν ήδη καταβληθεί επιχορηγήσεις ύψους €10 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία πληρωμών είναι συνεχής, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων και οι επιχειρήσεις ενημερώνονται απευθείας για τις διαδικασίες εκταμίευσης των επιχορηγήσεων.

Οι δράσεις κρατικών ενισχύσεων digi-mobile, digi-retail, digi-content και digi-lodge υλοποιούνται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και χρηματοδοτούνται κατά 80% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου στις 02/05/2012 ... Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων του (προηγούμενου) Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 από τη Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας ΒιομηχανίαςΣτα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, εγκρίθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 180 Επιχειρηματικά Σχέδια με εγκεκριμένο προϋπολογισμό έργων ύψους 1.334.772.208,38 ευρώ, επιχορήγηση 507.813.286,21 ευρώ και με πρόβλεψη για  δημιουργία 1.546 νέων θέσεων εργασίας. 

Από το Μάιο του 2005 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2010 υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 224 Επιχειρηματικά Σχέδια, ύψους 1.832.875.114,52 ευρώ, τα οποία αφορούσαν στον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη μεταποιητικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού. 

Η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής των παραπάνω Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων, ολοκληρώθηκε από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, με βάση τις διατάξεις του 3299/04, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Δευτέρα 7 Μαΐου 2012

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Ανακοινώθηκε η ένταξη 2.228 επιχειρηματικών σχεδίων, ανέργων και επιχειρήσεων, συνολικού  ύψους 73 εκ. ευρώ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων».
Συγκεκριμένα στη Δράση Ι του εν λόγω Προγράμματος, η οποία αφορούσε νεοιδρυθείσες & υπό σύσταση επιχειρήσεις από ανέργους, εντάχθηκαν 1.626 προτάσεις, ενώ στην Δράση ΙΙ, η οποία αφορούσε υφιστάμενες επιχειρήσεις εντάχθηκαν 602 προτάσεις.

Το σύνολο των επιλεγέντων επιχειρηματικών σχεδίων και στις δυο δράσεις δημιουργούν 3.500 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας.

Η μεγάλη απήχηση του Προγράμματος οδήγησε στην ανάγκη για εξασφάλιση πρόσθετων πόρων κατά 40 εκ. ευρώ. Η ένταξη επιπλέον έργων αναμένεται αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αύξηση αυτή.

Το σύνολο των ενδιαφερομένων (επιλεγέντες, επιτυχόντες και αποτυχόντες) θα ενημερωθούν εγγράφως. Οι επιλεγέντες μετά την επίσημη ενημέρωση τους θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως προβλέπεται από την προκήρυξη σε διάστημα έως δύο  (2) μηνών, προκειμένου να ενισχυθεί το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα καλύπτει το 100% του προβλεπομένου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.

Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης του Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Τετάρτη 2 Μαΐου 2012

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ 2012 - ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 - 2013


Τονίζεται ότι η ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος
ΔΕΝ αποτελεί ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΠΕΠ 2012 στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 για την ενίσχυση Υφιστάμενων, Νέων & Υπό Σύσταση Πολύ Μικρών, Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων (με κύκλο εργασιών έως 50.000.000€ και προσωπικό έως 250 άτομα) αναμένεται να ξεκινήσει εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπολογίζεται στα 433,5 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις 12 περιφέρειες της χώρας και σκοπό θα έχει να ενισχύσει κατά περίπτωση με ποσοστό από 40% έως 60% επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Μεταποίησης, του Εμπορίου, της παροχή Υπηρεσιών και του Τουρισμού.

Κατηγορίες Ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

α) Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
β) Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
γ) Θεματική Ενότητα «Εμπόριο»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα
δ) Θεματική Ενότητα «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα
Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τομέας της αλιείας εξαιρούνται από την εν λόγω  προκήρυξη.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας θα ορίζονται στην ΚΥΑ προκήρυξης.

Δικαιούχοι

Θα συμπεριλαμβάνονται Μεταποιητικές, Εμπορικές, Παροχής Υπηρεσιών και Τουριστικές Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες, Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.   Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2.   Νέες Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
3.   Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίουΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΕΜΕ)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 0 ΕΜΕ
0
και
αδιάφορο
ή
αδιάφορο
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
> 0 και < 10
και
< 2 εκ.
ή
< 2 εκ.
ΜΙΚΡΗ
> 0 και < 50
και
< 10 εκ.
ή
< 10 εκ.
ΜΕΣΑΙΑ
> 0 και < 250
και
< 50 εκ.
ή
< 43 εκ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1
Κτίρια και εγκαταστάσεις
2
Μηχανήματα και Εξοπλισμός Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
3
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
4
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
5
Συστήματα Αυτοματοποίησης: Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
6
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας:
7
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
8
Προβολή - Προώθηση
9
Αμοιβές Συμβούλων
Οι Δαπάνες 6,7 και 8, αθροιστικά, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ενώ η Δαπάνη 9 αφορά στο κόστος εκπόνησης / σύνταξης του Επιχειρηματικού Σχεδίου & παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης
Αναλυτικότερα:

1.       Επενδύσεις σε Πάγια
Ø       Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Δημιουργία / Επέκταση / Αποπεράτωση / Εκσυγχρονισμός
Οι δαπάνες για τα κτιριακά θα ισχύουν μόνο σε περιπτώσεις που το οικόπεδο / ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Θεωρούνται επίσης επιλέξιμες εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, έχει μεταγραφεί για την περίπτωση παραχώρησης και ο παραχωρησιούχος / εκμισθωτής έχει ρητώς παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης.
Οι δαπάνες που αφορούν κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιμες  μόνο όταν αφορούν ακίνητα αμιγώς επαγγελματικής χρήσης.
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  εξοπλισμού παραγωγής.
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου.
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού έρευνας και ανάπτυξης.
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων CAD – CAM – CIM.
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων διοίκησης και ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής (Logistics/Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, συστήματα αυτοματισμού, ταινιόδρομων κ.λ.π.)
Ø       Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα “e-business management” και “e-business development” (BTB ή BTC, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης).
Ø       Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN).
Ø       Αγορά ή ανάπτυξη λογισμικού.
Ø       Αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωμάτων – χρήσης τεχνογνωσίας
Ø       Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, λογιστήριο, αποθήκη, πωλήσεις, data collection,  ERP,  κ.λ.π.).
Ø       Εγκατάσταση συστημάτων γραμμικού κωδικοποιητή (bar code).

2.       Άϋλες Επενδύσεις
Ø       Ανάπτυξη και εφαρμογή και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων όπως (Ποιότητας πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008), Περιβάλλοντος (πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004 και EMAS) Ασφάλειας Τροφίμων (πρότυπο ISO 22000:2005 - HACCP, κ.τ.λ., Ασφάλειας & Υγιεινής στην Εργασία OHSAS 18001:2007) 
Ø       Δαπάνες συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Ο προϋπολογισμός των Επενδυτικών Σχεδίων αναμένεται να κυμανθεί από:
v      €30.000 έως €300.000 για την θεματική ενότητα της «Μεταποίησης»
v      €30.000 έως €300.000 για την θεματική ενότητα του «Τουρισμού» και
v      €30.000 έως €100.000 για την θεματική ενότητα του «Εμπορίου» &
v      €30.000 έως €100.000 για την θεματική ενότητα της «Παροχής Υπηρεσιών».

Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω Θεματικές Ενότητες μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν θα επιχορηγούνται.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Τo φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται «Δυνητικός Δικαιούχος της Ενίσχυσης».

Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:
Ø       να είναι εγκατεστημένοι ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενο τους, στην Ελληνική επικράτεια
Ø       να μην είναι προβληματική επιχείρηση
Ø       να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
Ø       να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Ø       να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης
Ø       για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ΜΜΕ, σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:
·         από €30.000 μέχρι €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα €43.000.000 για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
·         από €30.000 μέχρι €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα €43.000.000 για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»
·         από €20.000 μέχρι €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα €43.000.000 για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
·         από €20.000 μέχρι €50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα €43.000.000 για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»
·         Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών αφορούν στις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις ή εφόσον δεν υπάρχουν, στις δύο (2) τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.
·         Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της κάθε επιχείρησης.
 • για τις υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις, θα καθοριστούν τα αντίστοιχα όρια.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιούνται σε μια μόνο θεματική ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιμη επιχειρηματική δραστηριότητα πριν την 01/01/2012, και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα στην ίδια θεματική ενότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Η προϋπόθεση αυτή αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Στη περίπτωση νέων επιχειρήσεων αυτές θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την προδημοσίευση του προγράμματος και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις δεσμεύονται να αποκτήσουν κατά τη σύστασή τους τον επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα  πραγματοποιήσουν της επένδυσή τους.

Οι νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε περιορισμό για την υποβολή πρότασης σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα αρκεί οι νέες να κατείχαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης τον συγκεκριμένο ΚΑΔ ή οι υπό σύσταση να δεσμεύονται ότι θα αποκτήσουν τον ΚΑΔ στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την επένδυση τους κατά τη σύσταση τους .

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα (δηλ. σε διαφορετικές θεματικές ενότητες) μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στη θεματική ενότητα που αντιστοιχεί στην δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα όπως αυτό προκύπτει από τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών 3-ετίας τους, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά φορολογικά τους έντυπα, και η επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης που αντιστοιχεί στην εν λόγω θεματική ενότητα είναι επιλέξιμη. Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες τουλάχιστον 40% σχετικές με αυτήν τη θεματική ενότητα. Το υπόλοιπο 60% των δαπανών μπορεί να αφορά σε άλλη θεματική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται, σε επιλέξιμη δραστηριότητα που ήδη διέθεταν πριν την 01/01/2012.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) τελευταίων ετών.

Στην περίπτωση μεταποιητικής δραστηριότητας που επιχορηγείται για δημιουργία σημείων πώλησης/διάθεσης των προϊόντων της θα πρέπει για μία 3-ετία από την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης να μην μεταβάλλεται η δραστηριότητα η οποία ενισχύθηκε. Η τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης θα προκύπτει από τα στοιχεία των Ε3 της επιχείρησης, από όπου για τις τρεις επόμενες πλήρεις οικονομικές χρήσεις θα πρέπει το 80% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης να αφορά σε μεταποιητική δραστηριότητα

Ποσοστά Επιδότησης – Χρηματοδοτικό Σχήμα – Ιδία Συμμετοχή

Το συνολικό ποσοστό Επιδότησης (Δημόσιας Χρηματοδότησης) καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και  τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης:

Περιφέρεια
Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)
% ενίσχυσης
για μεσαίες επιχειρήσεις
% ενίσχυσης
για πολύ μικρές &  μικρές επιχειρήσεις
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη
50
60
Κ. Μακεδονία
40
50
Δ. Μακεδονία
40
50
Ήπειρος
50
60
Στερεά Ελλάδα
40
50
Θεσσαλία
40
50
Ιόνια
40
50
Δ. Ελλάδα
50
60
Πελοπόννησος
40
50
Β. Αιγαίο
40
50
Ν. Αιγαίο
40
50
Κρήτη
40
50
Αττική
40
50

Το υπόλοιπο ποσό πέρα της Επιδότησης (Δημόσιας Χρηματοδότησης) για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται Ιδιωτική Συμμετοχή του έργου, η οποία δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή και Τραπεζικό Δανεισμό.

Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και την πιστοποίηση της καταβολής της ιδιωτικής συμμετοχής, θα καθορίζονται αναλυτικά στην ΚΥΑ προκήρυξης.

Όταν ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης κάνει χρήση μεσομακροπρόθεσμου επιχειρηματικού δανείου ειδικού σκοπού  μπορεί να ωφεληθεί και από τη χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου, όπως ακολουθεί:
·         Εγγύηση μέσω ΕΤΕΑΝ για τη χορήγηση του μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου ειδικού σκοπού ανάλογα με το ποσοστό επιχορήγησης και την κατηγορία της επιχείρησης, ώστε τουλάχιστον το 25% του δανείου να μην είναι εγγυημένο από το ΕΤΕΑΝ
·         Χρήση υφιστάμενων προϊόντων επιμερισμού ρίσκου μέσω JEREMIE ή ΕΤΕΑΝ (επιδότηση επιτοκίου του μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου ειδικού σκοπού) ανάλογα με το ποσοστό επιχορήγησης και την κατηγορία της επιχείρησης, ώστε για τουλάχιστον το 25% του δανείου να μην υπάρχει επιδοότιση επιτοκίου και χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου.


Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης της Επένδυσης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες για την μεταποίηση & τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες για τις άλλες θεματικές ενότητες από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης μεταξύ του Ε.Φ.Δ. και του δικαιούχου της ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα 2-μηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του παρόντος μέτρου ενίσχυσης

Προθεσμίες Υποβολής

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.