Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Ανακοινώθηκε η ένταξη 2.228 επιχειρηματικών σχεδίων, ανέργων και επιχειρήσεων, συνολικού  ύψους 73 εκ. ευρώ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων».
Συγκεκριμένα στη Δράση Ι του εν λόγω Προγράμματος, η οποία αφορούσε νεοιδρυθείσες & υπό σύσταση επιχειρήσεις από ανέργους, εντάχθηκαν 1.626 προτάσεις, ενώ στην Δράση ΙΙ, η οποία αφορούσε υφιστάμενες επιχειρήσεις εντάχθηκαν 602 προτάσεις.

Το σύνολο των επιλεγέντων επιχειρηματικών σχεδίων και στις δυο δράσεις δημιουργούν 3.500 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας.

Η μεγάλη απήχηση του Προγράμματος οδήγησε στην ανάγκη για εξασφάλιση πρόσθετων πόρων κατά 40 εκ. ευρώ. Η ένταξη επιπλέον έργων αναμένεται αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αύξηση αυτή.

Το σύνολο των ενδιαφερομένων (επιλεγέντες, επιτυχόντες και αποτυχόντες) θα ενημερωθούν εγγράφως. Οι επιλεγέντες μετά την επίσημη ενημέρωση τους θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως προβλέπεται από την προκήρυξη σε διάστημα έως δύο  (2) μηνών, προκειμένου να ενισχυθεί το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα καλύπτει το 100% του προβλεπομένου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.

Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης του Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου