Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων στα πλαίσια του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. & Επιχειρηματικά Πάρκα»

Στις 24/12/2013 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας η Απόφαση Ένταξης ... Αποδοχής Πρακτικών Νο 5/10-12-2013, Νο 6/11-12-2013 και Νο 7/12-12`-2013 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, ένταξη έργων και έγκριση χρηματοδότησης των έργων του Προγράμματος.

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

Παράταση κατά 6 μήνες του Χρόνου Ολοκλήρωσης των Εντεταγμένων Έργων & Απλοποιήσεις για την Υλοποίηση του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»


Σήμερα 11/12/2013 το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ενημερώνει τους δικαιούχους του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 14217/2690/09-12-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, με θέμα «Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγμένων Έργων και Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Οδηγού Υλοποίησης του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται πλέον σε 24 (εικοσιτέσσερις) μήνες (από 18 μήνες του αρχικού οδηγού), αρχόμενης από την ημερομηνία απόφασης ένταξης των δικαιούχων.

Επομένως η Νέα Ημερομηνία Λήξης του Προγράμματος Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» μετά την 6-μηνη παράταση ορίζεται στις 08/06/2014.

Με την ίδια επίσης απόφαση παρέχεται δυνατότητα τετράμηνης (4) παράτασης, εφόσον το αίτημα έκαστου ενδιαφερόμενου δικαιούχου υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, καθώς και απλοποιήσεις και δυνατότητες επιτάχυνσης διαδικασιών των υλοποιούμενων έργων κατά τα ήδη δοκιμασμένα πρότυπα άλλων προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στα πλαίσια του προγράμματος ενισχύονται 443 επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 63,7 εκ ευρώ, εκ των οποίων το 56,5% αφορούν σε υπό σύσταση και νεο-ιδρυθείσες επιχειρήσεις και το 43,5% αυτών σε υφιστάμενες (έως 5 έτη λειτουργίας) επιχειρήσεις. Η δημόσια δαπάνη των εντεταγμένων επενδυτικών έργων, η οποία καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013, ανέρχεται στα 38.135.872,04 ευρώ.


Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013

Σύμφωνα με το Σύστημα «Εργάνη» για το έτος 2013 έως δέκα (10) Εργαζόμενους απασχολεί η Συντριπτική Πλειοψηφία των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εργασίας σε ημερίδα για τον ένα (1) χρόνο λειτουργίας του συστήματος «Εργάνη» και με στοιχεία του 2013 οι επιχειρήσεις που προσφέρουν εργασία στην Ελλάδα και απασχολούν έστω και έναν (1) μισθωτό εργαζόμενο είναι 196.695, ενώ το 90,21% εξ αυτών είναι πολύ μικρές και απασχολεί το πολύ μέχρι δέκα (10) εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ο συνολικός αριθμός των μισθωτών ιδιωτικού δικαίου σε όλη την Ελλάδα είναι 1.371.450 άτομα, εκ των οποίων το 53,5% είναι άνδρες.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ, ΑΠΕ-ΜΠΕ