Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Ανακοινώθηκε στις 24/04/2015 η Παράταση Υλοποίησης του Προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ που Δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» μέχρι στις 31/12/2015

Στις 24/4/2015 Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων. Παράταση υλοποίησης έως 31/12/2015.