Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

BiT - Η BiT για 8η συνεχή χρονιά συμμετέχει στην «Ώρα της Γης».


Στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας του WWF «Ώρα της Γης 60+» το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 και ώρα 20:30, η BiT δηλώνει τη παρουσία της διακόπτοντας τη παροχή φωτισμού των εγκαταστάσεων εσωτερικά και εξωτερικά όπως επίσης και τη παροχή ρεύματος του εξυπηρετητή δεδομένων (data server) και των λοιπών περιφερειακών συσκευών για τρεις (3) ημέρες, από το βράδυ της Παρασκευής 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 21:00 έως την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 και ώρα 09:00.

H BiT είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν τη προστασία του περιβάλλοντος και καταβάλλει συνεχή και μεθοδική προσπάθεια να εδραιώσει αυτές τις μεθόδους και διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη περιβαλλοντική προστασία. Η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού μας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχούς εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής μας.

Η
BiT είναι πιστοποιημένη από την BUREAU VERITAS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατά ISO 14001:2004 για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) από τον Ιούνιο του 2011.

Πέραν της συμβολικής συμμετοχής της εταιρείας σε ανάλογες πρωτοβουλίες, η
BiT κατόρθωσε να μειώσει ακόμα περισσότερο και φέτος το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, πετυχαίνοντας τα ακόλουθα αποτελέσματα όπως προκύπτουν από την ετήσια ανασκόπηση του ΣΠΔ για το έτος 2015:

1) Κατανάλωση Ηλεκτρικής ενέργειας: ποσοστιαία μεταβολή (μείωση) 12% σε σχέση με τα έτη 2010-2014! Επίσης αντικαταστάθηκαν όλοι οι λαμπτήρες του κλιμακοστασίου με λαμπτήρες
LED.

2) Ανακύκλωση χάρτινων απορριμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας - Ανακύκλωση όλης της ποσότητας χάρτινων απορριμμάτων που δεν χρησιμοποιούνται για παραγωγή ή συσκευασία εγγράφων: Η κατανάλωση το έτος 2015 κυμάνθηκε στα ~62,5
Kg χαρτί Α4 (25 Πακέτα) δηλ. περίπου ~80 Kg χαρτί μαζί με τα διαφημιστικά, αποκόμματα φακέλων κτλ. Από αυτήν την ποσότητα ~120 Kg χαρτί αποτέλεσε scrap paper το οποίο οδηγήθηκε στην ανακύκλωση.3) Ανακύκλωση – ασφαλής απόρριψη αναλωσίμων (μελάνια, maintenance kit) εκτυπωτών, αντιγραφικού, fax - Ανακύκλωση / ασφαλής απόρριψη των αναλωσίμων μετά την χρήση τους στην παραγωγική διαδικασία

Επίτευξη Στόχου 2015 – Στην αποθήκη της εταιρείας φυλάσσονται με ασφάλεια 1 print cartridge & 3 maintenance kit του έγχρωμου εκτυπωτή, καθώς και 3 toner kit & 1 κουτί waste του φωτοαντιγραφικού.4) Ανακύκλωση μπαταριών / Ανακύκλωση – ασφαλής απόρριψη των μπαταριών μετά την χρήση τους στην παραγωγική διαδικασία

Επίτευξη Στόχου 2014 – Χρησιμοποιούνται μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες φυλάσσονται στην αποθήκη της εταιρείας μέχρι να διατεθούν σε καταστήματα, όπου γίνεται συλλογή μπαταριών.


5) Ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας - Ανακύκλωση όλης της ποσότητας πλαστικών απορριμμάτων που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία και υποβοηθητικά κατά την παραγωγή εγγράφων

Επίτευξη Στόχου 2015 – Η κατανάλωση το έτος 2015 ήταν αμελητέα (κυρίως υλικά βιβλιοδεσίας & στυλό).6) Κατανάλωση Νερού: Η κατανάλωση νερού κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη παγκόσμια πρωτοβουλία του
WWF «Ώρα της Γης 60+» πατήστε εδώ: http://www.earthhour.org