Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Ολιγοήμερη Αναβολή της Υποβολής Αιτήσεων στη Δράση digi-mobile για τις Επιχειρήσεις της Αττικής

Η Κοινωνία της Πληροφορίας A.E. ανακοίνωσε ότι προχωρά σε ολιγοήμερη αναβολή της έναρξης υποβολής προτάσεων στη δράση digi-mobile για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου.
Αυτό έγινε προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των νέων αιτήσεων συμμετοχής και να αποφευχθούν αστοχίες που έχουν επισημανθεί μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν φυσικά και ηλεκτρονικά από ενδιαφερόμενους στις λοιπές περιφέρειες της χώρας.
Η νέα ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής για την Αττική θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.
Η δράση digi-mobile αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους 30,15 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc).
Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και ουσιαστική αξιοποίηση mobile εφαρμογών, ώστε να τις εντάξουν παραγωγικά στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», αξιοποιώντας πόρους από όλες τις Περιφέρειες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.


Newsroom ΔΟΛ

Alpha Bank: Χαμηλότοκα Δάνεια για την Υλοποίηση των Επενδυτικών Προγραμμάτων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011

H Alpha Bank επελέγη από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για να συνεργασθεί με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), προκειμένου να προωθήσει τη Δράση «Γενική Επιχειρηματικότητα».

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε κοινό ταμείο, συνολικού ποσού Ευρώ 300 εκατ., με τη συνεισφορά εκ μέρους της τράπεζας ποσού 200 εκατ. ευρώ και του ΤΕΠΙΧ, Ευρώ 100 εκατ. Μέσω του Ταμείου θα χρηματοδοτούνται με ευνοϊκούς όρους (χαμηλότοκα δάνεια), επενδύσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική Επικράτεια και αποκλειστική διαχειρίστρια των πόρων του προγράμματος είναι η τράπεζα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε σταδίου λειτουργίας, οι οποίες. έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό / Eπενδυτικό Nόμο 3908/2011 (αριθ.3908/01.02.2011 )  (στην κατηγορία Γενική Επιχειρηματικότητα) και το αιτούμενο δάνειο αφορά στο χρηματοδοτικό σχήμα της ενισχυόμενης επενδύσεως και  δραστηριοποιούνται σε όλους του τομείς της οικονομίας.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως την 27/09/2013 (ανάληψη συμβατικών δεσμεύσεων), εκτός και εάν εξαντληθεί ενωρίτερα το συνεπενδυόμενο κεφάλαιο των 300 εκατ. Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της Τραπέζας ALPHA BANK για σχετική ενημέρωση και υποβολή των αιτημάτων τους.
 
Newsroom ΔΟΛ

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

Νέες Εγκρίσεις στα πλαίσια του Προγράμματος 'Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων'

Εγκρίθηκαν επιπλέον κονδύλια 51,2 εκ. ευρώ και ένταξη 3.207 επιλαχουσών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
 
Πρόκειται για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
 
Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης:
 
• Παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών για τις ήδη εγκεκριμένες επιχειρήσεις, ώστε να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τελική τους ένταξη και χρηματοδότηση στο πρόγραμμα.
 
• Αυξήθηκε η δημόσια δαπάνη του προγράμματος κατά 51,2 εκ. ευρώ (από 72 εκ. ευρώ σε 123,2 εκ. ευρώ) προκειμένου να εγκριθούν για χρηματοδότηση 3.207 επιλαχούσες επιχειρήσεις (περίπου 50% των αρχικών αιτήσεων) που δεν εντάχθηκαν αρχικά στο πρόγραμμα λόγω έλλειψης κονδυλίων.

• Τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράμματος προκειμένου οι ενταγμένες επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν την 1η δόση της αναλογούσας επιχορήγησης έχοντας υλοποιήσει μόνο το 25% του έργου του και όχι το 50% που αρχικά προβλεπόταν, επιταχύνοντας την απορρόφηση των κονδυλίων του προγράμματος.
 
Παράλληλα δίνεται ικανό χρονικό διάστημα στις επιλαχούσες επιχειρήσεις για την έκδοση και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη και χρηματοδότησή τους καθώς την έναρξη υλοποίησης της επένδυσής τους.
 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης επιλαχόντων έργων ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (19/9/2012) 

Οδηγοί Υλοποίησης, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Απαιτούμενα Παραστατικά ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (19/09/2012) 

Δικαιολογητικά για τη λήψη προκαταβολής ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (19/09/2012) 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Δράση 1 ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (19/09/2012)   

Πρότυπο Αθεώρητο Τιμολόγιο ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (19/09/2012)

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

Αυξάνεται κατά 51,2 εκατ. ευρώ ο Προϋπολογισμός του προγράμματος 'Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων' του ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Αυξάνεται κατά 51,2 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος 'Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων' του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 για στήριξη νέων επιχειρηματιών και ανέργων, προκειμένου να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα 3.207 επιπλέον προτάσεις, πέρα από τις 2.228 που έχουν ήδη ενταχθεί.

Η αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων προβλέπεται σε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία διευκολύνονται παράλληλα οι επιχειρήσεις προκειμένου να προετοιμάσουν τους απαιτούμενους φακέλους για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Η απόφαση προβλέπει:

1) Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών για τις ήδη εγκεκριμένες επιχειρήσεις, ώστε να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τελική τους ένταξη και χρηματοδότηση στο πρόγραμμα.

2) Αύξηση της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος κατά 51,2 εκατ. ευρώ (από 72 σε 123,2 εκατ. ευρώ) προκειμένου να εγκριθούν για χρηματοδότηση 3.207 επιλαχούσες επιχειρήσεις (περίπου 50% των αρχικών αιτήσεων) που δεν εντάχθηκαν αρχικά στο πρόγραμμα λόγω έλλειψης κονδυλίων.

3) Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος προκειμένου οι ενταγμένες επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν την 1η δόση της αναλογούσας επιχορήγησης έχοντας υλοποιήσει μόνο το 25% του έργου του και όχι το 50% που αρχικά προβλεπόταν, επιταχύνοντας την απορρόφηση των κονδυλίων του προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2011 με συνολικό προϋπολογισμό 72 εκατ. ευρώ. Η υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Στόχος του Προγράμματος είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και της απασχόλησης. Προβλέπει την ενίσχυση του 100%, των δαπανών ίδρυσης εταιρείας, νομικής και λογιστικής υποστήριξης, εξοπλισμού, καθώς επίσης και λειτουργικών δαπανών όπως ενοικίων, λογαριασμών ΔΕΚΟ, αγορά πρώτων υλών και το κόστους κάλυψης μιας θέσης εργασίας.

Το πρόγραμμα έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης από τους ανέργους και τις επιχειρήσεις καθώς  στο πλαίσιο της προκήρυξης υποβλήθηκαν  6.356 προτάσεις. Στις 04-05-2012 εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης 2.228 επιχειρήσεων δημόσιας δαπάνης 72 εκ. ευρώ.

Τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί η απόφαση ένταξης των 3.207 επιλαχουσών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα
με βαθμολογία από 50 και πάνω:
- στις Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά) θα ενταχθεί το σύνολο των επιλαχουσών επιχειρήσεων, δηλαδή 746 επιχειρήσεις, ενώ 
- στις τρεις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία) θα ενταχθούν 2.461 επιχειρήσεις

Παράλληλα, δίνεται ικανό χρονικό διάστημα στις επιλαχούσες επιχειρήσεις για την έκδοση και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη και χρηματοδότησή τους καθώς την έναρξη υλοποίησης της επένδυσής τους.

Newsroom ΔΟΛ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

Έναρξη Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στη Δράση digi-mobile για τις επιχειρήσεις της Αττικής στις 27 Σεπτεμβρίου 2012

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης digi-mobile για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Περιφέρεια Αττικής για την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 14:00.

Κατόπιν της υποβολής των προτάσεων από τις υπόλοιπες Περιφέρειες καθώς και τις Περιφέρειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», κρίθηκε σκόπιμη η περαιτέρω ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος υποβολής της δράσης. Λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής που παρατηρήθηκε, στόχος ήταν να διασφαλισθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Στο διάστημα που ακολούθησε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. προχώρησε στην ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος της δράσης digi-mobile καθώς και σε έλεγχο της σταθερότητας και αντοχής του κατά την ταυτόχρονη υποβολή μεγάλου αριθμού προτάσεων.

Στο πλαίσιο της δράσης digi-mobile έχουν υποβληθεί επιτυχώς μέχρι σήμερα περισσότερες από 8.800 αιτήσεις από επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ελλάδα (πλην της Αττικής), υπερκαλύπτοντας κατά πολύ υψηλό ποσοστό τον διαθέσιμο προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες Περιφέρειες (δημόσια χρηματοδότηση)

Υπενθυμίζεται ότι με την υπ’ αριθ. 17673/ΨΣ6077 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 1450/2.5.2012) η συνολική δημόσια δαπάνη για τη δράση digi−mobile αυξήθηκε σε €30.150.000,00 από €15.000.000,00 που είχε ορισθεί αρχικά (ΦΕΚ B 2651/9.11.2011).

Όσον αφορά στη συμπλήρωση των αιτήσεων και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν πρόταση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής επισημαίνονται τα εξής:

Α) Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που συμπληρώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση αναφέρονται στο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 01.01.2011-31.12.2011) σύμφωνα και με τον Οδηγό Υποβολής της δράσης (ενότητα 8.3, σσ. 21-22).

Β) Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/86 πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης και σφραγισμένες με τη σφραγίδα της Επιχείρησης, πρωτότυπες και επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή. Η ημερομηνία υπογραφής των Υπεύθυνων Δηλώσεων δεν δύναται να είναι προγενέστερη των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής πρότασης.

H συμπλήρωση των επενδυτικών σχεδίων υλοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά, αξιοποιώντας τις ηλεκτρονικές φόρμες που βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της δράσης, στη διεύθυνση http://digi-mobileportal.digitalaid.gr ενώ στον ίδιο ηλεκτρονικό τόπο, καθώς και στον ηλεκτρονικό τόπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» http://www.digitalplan.gov.gr βρίσκονται αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό καθώς και οι Οδηγοί της δράσης. Στο www.espa.gr η προκήρυξη δημοσιεύεται στο σύνδεσμο http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1622

Η δράση digi-mobile αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους €30.150.000,00 και στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και ουσιαστική αξιοποίηση mobile εφαρμογών, ώστε να τις εντάξουν παραγωγικά στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», αξιοποιώντας πόρους από όλες τις Περιφέρειες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Αναμένεται ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος & Ξεμπλοκάρουν 1.624 Μικρές Επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά ύψους 665 εκατ. ευρώ

Μέχρι το τέλος του χρόνου υπολογίζεται να έχουν ξεπεραστεί οι γραφειοκρατικές δυσκολίες για 1.624 μικρές επενδύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 665 εκατ. ευρώ.

Αυτός είναι ο στόχος της Ομάδας Μικρών Έργων που συστάθηκε με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα έχει δρομολογηθεί και η διαδικασία για την επανεξέταση οκτώ μεγάλων επενδύσεων.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα κατατεθεί στη Βουλή ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος που στοχεύει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτητα στην υλοποίηση των επενδύσεων.

Τα παραπάνω γνωστοποιήθηκαν την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υφυπουργού Ανάπτυξη  στα γραφεία της Ομάδας Ελέγχου Μικρών Έργων στο κέντρο της Αθήνας, η οποία συστήθηκε με Υπουργική Απόφαση.

Η ομάδα έχει ως έργο τον διοικητικό έλεγχο των μικρών έργων, με στόχο την ταχύτερη αποπληρωμή των επιχορηγήσεων στους επενδυτές και εγκαταστάθηκε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στην Κοραή.

Ο έλεγχος θα γίνει με βάσει τις διατάξει του Π.Δ. 33/2011 ( ΦΕΚ 83/Α/14-04-2011) και τις αντίστοιχες αποφάσεις Διοικητικού Ελέγχου.

Η διενέργεια των παραπάνω ελέγχων θα γίνει με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος, το οποίο οδηγεί στην άμεση κατάρτιση της έκθεσης ελέγχου και την ταχύτατη κατάρτιση του εισηγητικού σημειώματος και των αποφάσεων ολοκλήρωσης.

Οκτώ μεγάλες επενδύσεις

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι έχει ήδη δρομολογηθεί και η διαδικασία για την επανεξέταση όλων των μεγάλων επενδύσεων (άνω των 50 εκατ. ευρώ) προκειμένου να πάνε στη Βουλή για κύρωση.

Πρόκειται για 8 μεγάλα επενδυτικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφεραν στελέχη του υπουργείου, μετά τη συνάντηση, αν είχαν υλοποιηθεί οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα είχαν δημιουργηθεί 3.000 θέσεις εργασίας.

Μεταξύ αυτών των έργων, σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Ανάπτυξης, βρίσκεται μια επένδυση φωτοβολταϊκών, μια επένδυση στην Πάτρα από την οποία εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 495 θέσεις εργασίας και επένδυση του Λαγονήσι Resort.

Newsroom ΔΟΛ, ΑΠΕ-ΜΠΕ