Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012

Παράταση μέχρι 17/02/2012 για την Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης στα πλαίσια του Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων (ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% !!!)"

Παράταση μέχρι 17/02/2012 για την Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης στα πλαίσια του Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων (ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% !!!)"

Για περισσότερες  πληροφορίες κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο σε μορφή .pdf πατώντας εδώΠαράταση μέχρι 31/01/2012 η Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης στα πλαίσια του Εναλλακτικός Τουρισμός (ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% !!!)

Παράταση μέχρι 31/01/2012 η Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης στα πλαίσια του Εναλλακτικός Τουρισμός (ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% !!!)

Για περισσότερες  πληροφορίες κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο σε μορφή .pdf πατώντας εδώ

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012

Αναλυτική Πληροφόρηση για την Πορεία Υλοποίησης των Έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007 - 2013). ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr

Τι είναι το ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr;

Το ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Ο διαδικτυακός τόπος αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) και τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

To ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr τροφοδοτείται από τις Διαχειριστικές Αρχές, τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Δείτε σε καθημερινή βάση την εικόνα του ΕΣΠΑ μέσα από διαδραστικούς χάρτες, καταλόγους έργων και στατιστικές αναλύσεις.