Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

Δημοσιεύθηκαν σήμερα (11/02/2016) τα πολυαναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για Πολύ Μικρές & Μικρές επιχειρήσεις

Δημοσιεύθηκαν σήμερα (11/02/2016) τα πολυαναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Τουρισμό, Νεοφυή Επιχειρηματικότητα και Αυτοαπασχόληση. Πρόκειται για τέσσερα (4) διαφορετικά αντίστοιχα προγράμματα για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ:  


- Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους τις Νέες Αγορές  (με ποσοστό κατά περίπτωση από 40% ή 50% χρηματοδότησης / επιδότησης)

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2649

 

- Ενίσχυση Τουριστικών ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών (με ποσοστό κατά περίπτωση από 40% ή 50% χρηματοδότησης / επιδότησης)

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2784

 

- Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (με ποσοστό 100% χρηματοδότησης / επιδότησης)

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2783

 

- Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με ποσοστό 100% χρηματοδότησης / επιδότησης)


https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2782

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 2106621000 2106621001.