Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012

Ανακατανομή του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 Υπέρ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της Απασχόλησης

Την ανακατανομή πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 υπέρ των προγραμμάτων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε σήμερα 11/10/2012 ο Υπουργός Ανάπτυξης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη πρόταση που έχει κατατεθεί στην Κομισιόν.


Ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι το ΕΣΠΑ 2007-2013 είχε σχεδιασθεί το 2005 με 2006, σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον και υπό διαφορετικές συνθήκες.

Σήμερα, η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά λόγω ύφεσης, σημείωσε και συμπλήρωσε ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση «τόσο για να ανταποκριθούμε στην κρίση όσο και για να μη χαθούν οι σχετικοί πόροι από διάφορα προγράμματα».
 
Η πρόταση αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 κατατέθηκε στην Κομισιόν στέλη Σεπτεμβρίου.

Όπως είπε ο Υπουργός, «η διαδικασία έγκρισης είναι σε εξέλιξη και οι αποφάσεις αναμένονται τον Νοέμβριο».

Με την αναθεώρηση, η έμφαση θα δοθεί σε τρεις τομείς:

- Πρώτον, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω νέου κύκλου προκήρυξης κρατικών ενισχύσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
- Δεύτερον, στη στήριξη της παραγωγικής επιχειρηματικότητας μέσω του Νέου Επενδυτικού / Αναπτυξιακού Νόμου.
- Τρίτον, στη στήριξη του εξαγωγικού χαρακτήρα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Μεταφορά πόρων
Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, μεταφέρονται 300 εκατομμύρια ευρώ από τον τομέα «Ψηφιακή Σύγκλιση» προς το πρόγραμμα της Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας.

Επίσης, 82 εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο «Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Περαιτέρω, με εσωτερική ανακατανομή πόρων στα ΠΕΠ, χωρίς αλλαγή του συνολικού προϋπολογισμού, χάρη στη μεταφορά ορισμένων έργων των ΠΕΠ στα τομεακά προγράμματα: Προσπελασιμότητα και Περιβάλλον, εξοικονομούνται πόροι μέσα στα ΠΕΠ, για την ενίσχυση των δράσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (500 εκατομμύρια για την προκήρυξη για τις ΜμΕ, 330 εκατομμύρια για το Εγγυοδοτικό Ταμείο για τις ΜμΕ).

Newsroom ΔΟΛ

Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Το ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εγγυάται την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των τραπεζών, από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε., υπέρ των υφιστάμενων και νέων, μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
 
Χρήση Eγγυητικών Επιστολών: Για Λήψη Προκαταβολής από Επιδοτούμενα Πρόγραμματα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 (π.χ., Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες, Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, Εξωστρέφεια - Ανατγωνιστικότητα Επιχειρήσεων, Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων), Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς, Εγγύηση για Εισαγωγή Α΄ Υλων / Εμπορευμάτων, κ.ά.
 

Δικαιούχοι: Υπο Σύσταση, Νέες & Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις

Απασχολούν ή θα Απασχολήσουν: από 0 έως 250 Εργαζόμενους

Ισολογισμός / Κύκλος Εργασιών: Eμφανίζουν (ή προβλέπεται, για τις νεοσύστατες ΜΜΕ, 
                                                               ότι θα εμφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους) 
                                                               ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. € ή το σύνολο 
                                                               του ετησίου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. €

Κανόνας De Minimis: Οι Επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες εφόσον τηρείται το 
                                         καθεστώς de minimis (Κανονισμός Ε.Κ. 1998/2006)

Όρια Εγγυητικών Επιστολών: από €10.000,00 έως €150.000,00  

Διάρκεια της Εγγύησης: 720 ημέρες από την Eνεργοποίηση της Eγγύησης
 
Διάρκεια Προγράμματος: από την ημερομηνία υπογραφής της πρώτης Σύμβασης  
                                                Συνεργασίας με την Τράπεζα και μέχρι εξάντληση του
                                                προϋπολογισμού του και μέχρι 31/12/2013
 

Προμήθεια Εγγυητικών ΕΤΕΑΝ:  προκαταβάλλεται κατά την ενεργοποίηση της εγγύησης
                                                              και ανέρχεται σε 0,5% ετησίως επί του ύψους του
                                                              χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών.
 
Ποσοστό Κάλυψης Εγγύησης: 50%

Συνεργαζόμενες Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Eurobank, Ελληνική Τράπεζα, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας και Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012

Νέα Υποδείγματα Αρχείων για τα Ελαιόλαδα ΠΟΠ/ΠΓΕ

Στο πλαίσιο αναθεώρησης του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ, ο Οργανισμός ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ προχώρησε  στην εκπόνηση νέων υποδειγμάτων αρχείων εισροών / εκροών και εντύπων παραχθεισών ποσοτήτων που αφορούν τα ελαιουργεία / τα τυποποιητηρια ελαιολάδου / τις επιχειρήσεις εμπορίας ελαιολάδου ΠΟΠ/ΠΓΕ.


Τα νέα αρχεία εισροών - εκροών αφορούν τις ενταγμένες επιχειρήσεις στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ / ΠΓΕ του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και ισχύουν από την ελαιοκομική περίοδο 2012 -2013.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις τυποποίησης και εμπορίας ελαιολάδου, θα πρέπει να αποστείλουν έως τις 15 Ιανουαρίου 2013 το σχετικό έντυπο παραχθεισών ποσοτήτων για το ημερολογιακό έτος 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νέα υποδείγματα του Οργανισμού ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και το χρονοδιάγραμμα υποβολής τους, πατήστε εδώ


Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012

Προς διαβούλευση ο Επενδυτικός / Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011

Σύμφωνα με το κείμενο της διαβούλευσης το οποίο δημοσιεύθηκε απο το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, οι βασικές αλλαγές που προτείνονται στον Επενδυτικό / Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 είναι οι ακόλουθες:

- Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων
Καταργούνται οι δύο αποκλειστικές περίοδοι υποβολής επενδυτικών σχεδίων και δικαίωμα υποβολής υπάρχει καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται τον Μάιο και Νοέμβριο κάθε έτους.

- Eπιλογή Κινήτρου Ενίσχυσης από τον Επενδυτή
Καταργείται η υποχρέωση συνδυασμού επιχορήγησης και φοροαπαλλαγής και μπορεί ο φορεας επένδυσης να επιλέξει μόνο την επιχορηγηση

- Εκσυγχρονισμός Ολοκληρωμένης Μορφής Ξενοδοχειακών Μονάδων
Η περίοδος από την έναρξη λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας ή από την απόφαση ολοκλήρωσης προηγούμενης επένδυσης ανέρχεται σε 5 έτη αντί για 6 έτη.

- Ιδία Συμμετοχή
Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, που αφορούν που αφορούν την μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών

- Δάνειο
Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής της επιστολής έγκρισης δανείου κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής

- Νέα Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια
Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν σε κέντρα αποκατάστασης

- Επιπλέον Ποσοστό Ενίσχυσης
Παρέχεται σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται σε ΒΕΠΕ και Ζώνες Καινοτομίας επιπλέον 5%

- Φοροαπαλλαγή
Η περίοδος αξιοποίησης του φορολογικού κινήτρου για τις νέες επιχειρήσεις γίνεται 12 διαχειριστικοί περίοδοι και για τις υφιστάμενες 10. 
Επιπροσθέτως, ο φορέας επένδυσης μπορεί να αξιοποιήσει την φοροαπαλλαγή εντός 2 διαχειριστικών χρήσεων από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Παράλληλα στο Σχέδιο Νόμου προβλέπονται και οι παρακάτω τροποποιήσεις αναφορικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04:

- Προκαταβολή
Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως 100% της εγκεκριμένης επιδότησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ.

- Εγγυητική Επιστολή
Δυνατότητα αποδέσμευσης της κατατεθειμένης Εγγυητικής Επιστολής για την προκαταβολή και ο επενδυτής δύναται να προσκομίσει νέα ώστε να λάβει το υπόλοιπο 50% της εγκεκριμένης επιδότησης

- Παράταση Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου. Νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12-2014.

- Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια
Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής κατηγορίας ενίσχυσης για το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου το οποίο ανέρχεται έως 50εκ ευρώ.

Δείτε το Σχέδιο Νόμου προς Διαβούλευση...
Από Σελίδα 26 (Άρθρα 19 -36) ...

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/11


Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Επενδυτικού / Αναπτυξιακού Νόμου 3908/11 (ΠΣΚΕ-Επ) είναι διαθέσιμο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το επενδυτικό τους σχέδιο στο πλαίσιο των Γενικών Καθεστώτων του Ν. 3908/11 από την 1η έως και την 31η Οκτωβρίου 2012.

Μέσω του www.ependyseis.gr και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών - που λειτουργούν σε όλη τη χώρα - οι επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται για τις διαδικασίες ηλεκτρονικής και έντυπης υποβολής, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αλλά και για τις λεπτομέρειες επιλεξιμότητας δραστηριοτήτων και δαπανών στο πλαίσιο των Γενικών Καθεστώτων του ν. 3908/11.

Για το έτος 2012, με βάση τη δημοσιευμένη σχετική ΚΥΑ κατανομής των κονδυλίων ενισχύσεων των γενικών Καθεστώτων του ν. 3908/11 (ΦΕΚ Β’ 677/ 7-3-2012), θα διατεθούν 2,7 δις ευρώ υπό τη μορφή φοροαπαλλαγών και 1 δις ευρώ υπό τη μορφή επιχορήγησης ή/ και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Περισσότερα για την Ανακοίνωση ...