Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

ΕΣΠΑ 2014 - 2020: Χωρίς Εγγυητική Επιστολή Χρηματοπιστωτικού Ιδύματος (Τράπεζας) η Προκαταβολή από την Εγκεκριμένη Επιδότηση προς τις Επιχειρήσεις


Χωρίς την απαίτηση Εγγυητικής Επιστολής Χρηματοπιστωτικού Ιδύματος (Τράπεζας) θα μπορούν να λαμβάνουν πλέον οι Επιχειρήσεις την προκαταβολή από την Επιδότηση  οι οποίες θα εντάσσονται στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ρευστότητά τους.
Τα ποσά της προκαταβολής αυτής, ύψους έως 40%, θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά για πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος.
 
Αυτά ανέφερε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Αγορά ο υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για το ΕΣΠΑ 2014-2020, ενώ υπενθύμισε ότι οι προσκλήσεις 4 δράσεων του νέου ΕΣΠΑ 2014 -2020, για τις οποίες έχει γίνει προδημοσίευση στις 12/10/2015, θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

Ο υφυπουργός εστίασε στη σημασία που δίνει το υπουργείο στην απλοποίηση των διαδικασιών

Όπως εξήγησε, δεν θα απαιτείται η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών κατά την Υποβολή της Ηλέκτρονικής Αίτησης Υποψηφιότητας παρά μόνο εφόσον έχει εγκριθεί η Ηλεκτρονική Αίτηση, ενώ όπως είπε: 
«Δημιουργείται μηχανισμός ώστε να γίνεται χρήση της προκαταβολής από τις επιχειρήσεις χωρίς να χρειάζεται εγγυητική επιστολή όπως στο παρελθόν.  
Τα χρήματα της προκαταβολής ύψους 40% θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά, αλλά μόνο για πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος».