Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/11


Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Επενδυτικού / Αναπτυξιακού Νόμου 3908/11 (ΠΣΚΕ-Επ) είναι διαθέσιμο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το επενδυτικό τους σχέδιο στο πλαίσιο των Γενικών Καθεστώτων του Ν. 3908/11 από την 1η έως και την 31η Οκτωβρίου 2012.

Μέσω του www.ependyseis.gr και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών - που λειτουργούν σε όλη τη χώρα - οι επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται για τις διαδικασίες ηλεκτρονικής και έντυπης υποβολής, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αλλά και για τις λεπτομέρειες επιλεξιμότητας δραστηριοτήτων και δαπανών στο πλαίσιο των Γενικών Καθεστώτων του ν. 3908/11.

Για το έτος 2012, με βάση τη δημοσιευμένη σχετική ΚΥΑ κατανομής των κονδυλίων ενισχύσεων των γενικών Καθεστώτων του ν. 3908/11 (ΦΕΚ Β’ 677/ 7-3-2012), θα διατεθούν 2,7 δις ευρώ υπό τη μορφή φοροαπαλλαγών και 1 δις ευρώ υπό τη μορφή επιχορήγησης ή/ και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Περισσότερα για την Ανακοίνωση ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου