Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Νέες Εγκρίσεις στα πλαίσια του Προγράμματος 'Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων'

Εγκρίθηκαν επιπλέον κονδύλια 51,2 εκ. ευρώ και ένταξη 3.207 επιλαχουσών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
 
Πρόκειται για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
 
Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης:
 
• Παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών για τις ήδη εγκεκριμένες επιχειρήσεις, ώστε να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τελική τους ένταξη και χρηματοδότηση στο πρόγραμμα.
 
• Αυξήθηκε η δημόσια δαπάνη του προγράμματος κατά 51,2 εκ. ευρώ (από 72 εκ. ευρώ σε 123,2 εκ. ευρώ) προκειμένου να εγκριθούν για χρηματοδότηση 3.207 επιλαχούσες επιχειρήσεις (περίπου 50% των αρχικών αιτήσεων) που δεν εντάχθηκαν αρχικά στο πρόγραμμα λόγω έλλειψης κονδυλίων.

• Τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράμματος προκειμένου οι ενταγμένες επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν την 1η δόση της αναλογούσας επιχορήγησης έχοντας υλοποιήσει μόνο το 25% του έργου του και όχι το 50% που αρχικά προβλεπόταν, επιταχύνοντας την απορρόφηση των κονδυλίων του προγράμματος.
 
Παράλληλα δίνεται ικανό χρονικό διάστημα στις επιλαχούσες επιχειρήσεις για την έκδοση και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη και χρηματοδότησή τους καθώς την έναρξη υλοποίησης της επένδυσής τους.
 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης επιλαχόντων έργων ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (19/9/2012) 

Οδηγοί Υλοποίησης, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Απαιτούμενα Παραστατικά ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (19/09/2012) 

Δικαιολογητικά για τη λήψη προκαταβολής ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (19/09/2012) 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Δράση 1 ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (19/09/2012)   

Πρότυπο Αθεώρητο Τιμολόγιο ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (19/09/2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου