Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Alpha Bank: Χαμηλότοκα Δάνεια για την Υλοποίηση των Επενδυτικών Προγραμμάτων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011

H Alpha Bank επελέγη από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για να συνεργασθεί με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), προκειμένου να προωθήσει τη Δράση «Γενική Επιχειρηματικότητα».

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε κοινό ταμείο, συνολικού ποσού Ευρώ 300 εκατ., με τη συνεισφορά εκ μέρους της τράπεζας ποσού 200 εκατ. ευρώ και του ΤΕΠΙΧ, Ευρώ 100 εκατ. Μέσω του Ταμείου θα χρηματοδοτούνται με ευνοϊκούς όρους (χαμηλότοκα δάνεια), επενδύσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική Επικράτεια και αποκλειστική διαχειρίστρια των πόρων του προγράμματος είναι η τράπεζα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε σταδίου λειτουργίας, οι οποίες. έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό / Eπενδυτικό Nόμο 3908/2011 (αριθ.3908/01.02.2011 )  (στην κατηγορία Γενική Επιχειρηματικότητα) και το αιτούμενο δάνειο αφορά στο χρηματοδοτικό σχήμα της ενισχυόμενης επενδύσεως και  δραστηριοποιούνται σε όλους του τομείς της οικονομίας.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως την 27/09/2013 (ανάληψη συμβατικών δεσμεύσεων), εκτός και εάν εξαντληθεί ενωρίτερα το συνεπενδυόμενο κεφάλαιο των 300 εκατ. Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της Τραπέζας ALPHA BANK για σχετική ενημέρωση και υποβολή των αιτημάτων τους.
 
Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου