Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων στα πλαίσια του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. & Επιχειρηματικά Πάρκα»

Στις 24/12/2013 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας η Απόφαση Ένταξης ... Αποδοχής Πρακτικών Νο 5/10-12-2013, Νο 6/11-12-2013 και Νο 7/12-12`-2013 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, ένταξη έργων και έγκριση χρηματοδότησης των έργων του Προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου