Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου στις 02/05/2012 ... Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων του (προηγούμενου) Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 από τη Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας ΒιομηχανίαςΣτα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, εγκρίθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 180 Επιχειρηματικά Σχέδια με εγκεκριμένο προϋπολογισμό έργων ύψους 1.334.772.208,38 ευρώ, επιχορήγηση 507.813.286,21 ευρώ και με πρόβλεψη για  δημιουργία 1.546 νέων θέσεων εργασίας. 

Από το Μάιο του 2005 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2010 υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 224 Επιχειρηματικά Σχέδια, ύψους 1.832.875.114,52 ευρώ, τα οποία αφορούσαν στον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη μεταποιητικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού. 

Η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής των παραπάνω Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων, ολοκληρώθηκε από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, με βάση τις διατάξεις του 3299/04, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου