Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Το πρότυπο BRC - Global Standard - Food Safety (Έκδοση 6η)


To British Retail Consortium είναι ένας εμπορικός σύνδεσμος που αντιπροσωπεύει το 90% του λιανικού κλάδου στη Μεγάλη Βρετανία. 

Το BRC περιλαμβάνει ένα αριθμό σημαντικών θεμάτων που αφορούν το λιανικό εμπόριο και τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένου της υγιεινής τροφίμων, των νομοθεσιών, του σχεδιασμού, της εργασίας και του περιβάλλοντος. 

Το πρότυπο BRC - Global Standard - Food Safety (το οποίο παρουσιάστηκε αρχικά το 1998 και του οποίου η τελευταία - 6η έκδοση, εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2012) αναπτύχθηκε από τη Βρετανική Συνομοσπονδία Λιανεμπορίου (British Retail Consortium - BRC) και το Βρετανικό Ινστιτούτο Συσκευασίας. 

Αποτελεί το μοναδικό πρότυπο παγκοσμίως που σχετίζεται με υλικά συσκευασίας και οδηγεί σε πιστοποίηση προϊόντος. 

Σκοπός του είναι η διασφάλιση της καταλληλότητας της συσκευασίας για ασφαλή χρήση στα τρόφιμα. Η εφαρμογή του συστήματος BRC από τις επιχειρήσεις επιτρέπει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των υλικών συσκευασίας.

Γενικά, στην τρέχουσα έκδοσή του (6η έκδοση), το πρότυπο BRC - Global Standard - Food Safety χωρίζεται σε έξι (6) κεφάλαια:
1.    Σύστημα HACCP. Απαιτείται η ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων με βάση τις 7 αρχές HACCP.
2.    Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Απαιτείται η ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, με τον καθορισμό διεργασιών, δεικτών μέτρησης αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση του συστήματος. Έχει υιοθετηθεί η πελατοκεντρική και διεργασιοκεντρική προσέγγιση του ISO 9001:2008.
3.    Καταλληλότητα των Κτιριακών Εγκαταστάσεων
4.    Έλεγχος Προϊόντος
5.    Έλεγχος Διεργασιών
6.    Προσωπικό

Η τρέχουσα έκδοσή του BRC (6η έκδοση) έχει σηματικές απαιτήσεις για τον έλεγχο των ξένων σωμάτων, της υγιεινής και καθαρισμών των χώρων και του εξοπλισμού και απαιτεί καθιέρωση εθελοντικής και μη προγραμματισμένης επιθεώρησης του Σταδίου 2.
Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον έλεγχο των φυσικών κινδύνων (π.χ. απαίτηση για ανιχνευτή μετάλλων, πολιτική ασφάλειας για το γυαλί και το σκληρό διαφανές πλαστικό) και στην διαχείριση και  έλεγχο ουσιών όπως είναι τα αλλεργιογόνα.


Η Εγγραφή στο BRC Directory

Αν μία επιθεώρηση δεν αναφερθεί / εγγραφεί στο BRC Directory ΔΕΝ Αναγνωρίζεται !!!!

Στην περίπτωση που μία επιχείρηση τροφίμων δεν έχει ολοκληρώσει την Ανάπτυξη & Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το BRC, έχει πλέον την δυνατότητα να εγγραφεί στην Βάση Δεδομένων του BRC (BRC Directory) και να δέχεται επιθεωρήσεις με πλήρη αναφορά επιθεώρησης και με Βαθμολογία.

Οι αναφορές αυτές θα κοινοποιούνται στους πελάτες με στόχο να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της Πιστοποίησης. Τα στοιχεία για κάθε επιθεώρηση και οι αναφορές είναι διαθέσιμες σε αυτή την Βάση Δεδομένων για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο  (π.χ., υποψήφιο πελάτη) με τη χρήση κωδικού πρόσβασης.

Επίσης, από την Βάση Δεδομένων είναι δυνατόν να αντληθούν στοιχεία από το BRC για τους Φορείς Πιστοποίησης  & Διαπίστευσης, ώστε να παρακολουθεί και το BRC με την σειρά του την απόδοση των Φορέων Πιστοποίησης αλλά και ξεχωριστά του κάθε Επιθεωρητή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου