Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Ρευστότητα €40 εκατ. για Τουριστική Προβολή επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται στον Κλάδο του Τουρισμού μέσω της Δράσης «Digi-Tourism»


Η αναμενόμενη νέα δράση «Digi-Tourism» θα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, όπως τουριστικά πρακτορεία, επιχειρήσεις εστίασης και εστιατόρια, επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.

«Ένεση» ρευστότητας για την προβολή των τουριστικών επιχειρήσεων εν όψει της σεζόν του 2012 και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην παγκόσµια αγορά µπορεί να αποτελέσουν τα 40 εκατ. ευρώ που περιµένουν το «πράσινο φως» από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Σε µια περίοδο κατά την οποία ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ) βρίσκεται σε διαδικασία διεκδίκησης κονδυλίων για την τουριστική προβολή της χώρας ύψους 30 εκατ. ευρώ, η πρόταση δράσης ψηφιακής ενίσχυσης «Digi-Tourism», η οποία θα χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007 - 2013, θα αφορά ενέργειες marketing και διαφήµισης µέσω Διαδικτύου.

Στόχος της «η ενίσχυση της διεθνούς και εγχώριας προβολής όλων των τουριστικών επιχειρήσεων µε ψηφιακά µέσα και παροχή νέων, στοχευµένων ψηφιακών υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας».

Δικαιούχοι σε αυτήν θα είναι περίπου 3.200 επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα, µε τον µέγιστο προϋπολογισµό να ανέρχεται σε €20.000 ανά υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο, κλιµακωτά βάσει κύκλου εργασιών, και την ανώτατη επιχορήγηση να φθάνει το 60% του συνολικού προϋπολογισµού της επένδυσης.

Η υλοποίηση θα γίνεται µέσω της εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. και η υποβολή επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται ηλεκτρονικά.

«Απεξάρτηση» από τους Tour Operators
Τα αναμενόμενα οφέλη για τις τουριστικές επιχειρήσεις είναι πολλαπλά, όπως η δυνατότητα άμεσων ηλεκτρονικών κρατήσεων, η παροχή νέων ψηφιακών υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας (κρατήσεις, προβολή τουριστικού προϊόντος κτλ.) και η βελτίωση της παραγωγικότητας της επιχείρησης ως και 20%, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες στις εσωτερικές διαδικασίες τους.

Παράλληλα εξασφαλίζεται άμεση πρόσβαση σε νέα και περισσότερο δυναμικά κοινάστόχους, με σταδιακή απεξάρτηση από tour operators, και βελτιώνονται οι δυνατότητες δικτύωσης και κοινών προσφορών μεταξύ συνεργαζόμενων τουριστικών επιχειρήσεων με τεχνολογικά μέσα.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ 'Οικονομία'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου