Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΝΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ;

Ο Λ.Α.Ε.Κ. (Λογαριασμός Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης) είναι λογαριασμός που διατηρείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό που απασχολεί υπαλληλικό προσωπικό ασφαλισμένο στο ταμείο του Ι.Κ.Α. Κάθε χρόνο και βάσει των εργοδοτικών εισφορών ανά άτομο παρακρατείται το 0,45% από την ετήσια ακαθάριστη μισθοδοσία ΜΟΝΟ για τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. Από τον Λ.Α.Ε.Κ. εξαιρούνται όλα τα υπόλοιπα ταμεία (ΤΙΔΚΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΟΓΑ, OAEE, ΟΠΑΔ, ΜΕΡΥΠ, ΤΣΑΥ, ΤΑΞΥ κ.α.)

Η κάθε επιχείρηση που αποδίδει εισφορές ως ανωτέρω στον Λ.Α.Ε.Κ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του αντίστοιχου χρηματικού ποσού των εισφορών υπέρ του ΛΑΕΚ ανά έτος ή διετία ΜΟΝΟ για δαπάνες Εκπαίδευσης. Εάν η επιχείρηση δεν απορροφήσει το ποσό αυτό, το αργότερο ανά 2-ετία, τότε αυτό δεσμεύεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. επ΄ ωφελεία άλλων οργανισμών ή προγραμμάτων.

Αναλυτικότερα το Διαθέσιμο Χρηματικό Ποσό για την επιχείρησή σας καθορίζεται ως εξής:
-ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. (2012) Χ 0,45% Χ 80% = ________________
- ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. (2011) Χ 0,45% Χ 90% = ________________

Η εταιρεία μας (BiT) αναλαμβάνει υπεύθυνα ολόκληρη την διαδικασία (συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων εντύπων στα πλαίσια του ΛΑΕΚ 2012 καθώς και την Διαδικασία Εκπαίδευσης του Προσωπικού σας) η οποία απαιτείται προκειμένου να εκπαιδεύσετε ΔΩΡΕΑΝ το προσωπικό σας (σύμφωνα με την Διαθέσιμη Λίστα / Θεματολογία).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου