Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Ρευστότητα 4,3 δισ. ώς το 2015 για τις Mικρομεσαίες Eπιχειρήσεις


Πρόσβαση σε πιστώσεις, με την παροχή επαρκούς ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες, εκτιμάται ότι θα μπορούν να εξασφαλίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το νέο Ταμείο Εγγυήσεων ΜμΕ, η συμφωνία για τη σύσταση του οποίου υπεγράφη την Τετάρτη 21/03/2012.
Το Ταμείο Εγγυήσεων, προϊόν συνεργασίας της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, είναι ένα επιπλέον βήμα στην προσπάθεια της Ελλάδας να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.
Περίπου 500 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα εγγυηθούν δάνεια με αναμενόμενη μόχλευση ύψους 1 δισ. ευρώ από τα δάνεια της ΕΤΕπ προς τις ΜμΕ. Οι ελληνικές τράπεζες θα ενεργούν ως ενδιάμεσοι φορείς.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά χρηματοοικονομικών εργαλείων που έχουν ήδη σχεδιαστεί για την τόνωση της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με την Κομισιόν.
Μέχρι το τέλος του 2015, οι διαθέσιμες συνολικές πιστώσεις με τις οποίες θα ενισχυθούν οι ΜμΕ θα ανέρχονται σε 4,352 δισεκατομμυρίων  ευρώ, περίπου, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης μόχλευσης.
Απ' αυτό το ποσό, άμεσες επιχορηγήσεις ύψους 1,972 δισ. ευρώ δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί, η χρηματοδότηση μέσω του ειδικού προγράμματος για τις μικρές επιχειρήσεις JEREMIE ανέρχεται στα 360 εκατ. ευρώ, το ETEAN-Ταμείο Επιχειρηματικότητας διαμορφώνεται στα 900 εκατ. ευρώ, η εγγύηση για το ETEAN είναι 160 εκατ. ευρώ και το νέο Ταμείο Εγγυήσεων ΜμΕ 500 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάδα χρησιμοποιεί ήδη τη δυνατότητα του αυξημένου ποσοστού συγχρηματοδότησης από την Κομισιόν σε ποσοστό μέχρι 95% της κοινοτικής συνεισφοράς για τη χρηματοδότηση των έργων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων.

Αυτό έχει οδηγήσει σε μια προσαύξηση των πληρωμών  προς τη χώρα. Το αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν αλλάζει την κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ προς την Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013, η οποία παραμένει σε 20,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 12 δισ. ευρώ μένει ακόμα να αξιοποιηθούν.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου