Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Αποσύρθηκε η τεχνική προδιαγραφή PAS 220:2008 για την Πιστοποίηση του σχήματος FSSC 22000


Αποσύρθηκε στις 16 Μαρτίου του 2012 η τεχνική προδιαγραφή PAS 220:2008, από το BSI (British Standard Institution)

Μέχρι σήμερα, η τεχνική προδιαγραφή PAS 220:2008 σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005, οδηγούσε στην Πιστοποίηση της επιχείρησης Τροφίμων  / Ποτών σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης FSSC 22000, το οποίο είναι το πρώτο σχήμα πιστοποίησης για την ασφάλεια των τροφίμων εστιασμένο στη βιομηχανία παραγωγής / επεξεργασίας τροφίμων.

Η τεχνική προδιαγραφή PAS 220:2008 ήταν σχεδιασμένη να «λειτουργεί» σε συνδυασμό σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις των παραγωγών / επεξεργαστών τροφίμων. Η τεχνική προδιαγραφή PAS 220:2008 δηλαδή υποστήριζε και δεν αντικαθιστούσε την εφαρμογή του προτύπου ISO 22000:2005.

Έτσι, μετά την απόσυρση της τεχνικής προδιαγραφής PAS 220:2008, για την Πιστοποίηση μίας επιχείρησης Τροφίμων / Ποτών σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης FSSC 22000 θα γίνεται χρήση της τεχνικής προδιαγραφής ISO / TS 22002-1:2009, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε για τα επόμενα 3 έτη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η τεχνική προδιαγραφή PAS 220:2008 και η τεχνική προδιαγραφή ISO / TS 22002-1:2009 έχουν μεταξύ τους σημαντικές ομοιότητες όσον αφορά τις βασικές απαιτήσεις για την τήρηση των προαπαιτουμένων.

Η χρήση της τεχνικής προδιαγραφής PAS 220:2008 δεν θα έχει καμία εφαρμογή μετά την 1η Οκτωβρίου του 2012. 

Τέλος, στις επιχειρήσεις όπου είναι ήδη πιστοποιημένες σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης  FSSC 22000, δίδεται περίοδος προσαρμογής στην τεχνική προδιαγραφή ISO / TS 22002-1:2009 μέχρι τις 30 Απριλίου του 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου