Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία μέχρι την 01/06/2012 για την Υποβολή των Επενδυτικών Σχεδίων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/11


Με βάση την απόφαση 18720/24-4-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων ως την 01/06/2012.

Με την παράταση που αποφασίστηκε δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τα προς υποβολή επενδυτικά σχέδιά τους σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την πρόσφατη τροποποίηση του Αναπτυξιακού - Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 στο άρθρο 241 (σελίδα 81) του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΑΑΝ και ενδεικτικά αφορούν:
 • Αύξηση στο 60% του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έναντι του 40% που ίσχυε). Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό θα ανέρχεται στο 70%.
 • Αναστολή της απαίτησης για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα κατά την υποβολή της αίτησης. 
 • Δίνεται δυνατότητα στον επενδυτή να μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ.
 • Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
 • Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.
 • Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4-ετία, εναρμονίζοντας έτσι με το Ευρωπαϊκό καθεστώς.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 677 Β'/7-3-2012, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός προς ενίσχυση των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 για το έτος 2012 είναι 3,7 δις ευρώ.

Από το συνολικό ποσό των 3,7 δις ευρώ:
 • το 1 δις Ευρώ θα διατεθεί με τη μορφή Επιχορήγησης ή / και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και
 • τα 2,7 δις Ευρώ θα διατεθούν με τη μορφή Φορολογικών Απαλλαγών.

Ειδικότερα οι επενδυτές που θα καταθέσουν το επενδυτικό τους σχέδιο κατά την 1η περίοδο υποβολών του 2012 που θα διαρκέσει από 1η Απριλίου έως 1η Ιουνίου 2012 (σύμφωνα με την παράταση) θα διεκδικήσουν, συνολική ενίσχυση €1.640.000.000.

Για την περίοδο υποβολής από 1η Απριλίου έως 1η Ιουνίου 2012 (σύμφωνα με την παράταση) θα διατεθεί συνολικά προς ενίσχυση το ποσό του €1.640.000.000. Αναλυτικότερα, αυτά θα διατεθούν ως εξής:

 • €800.000.000 για τα Σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας
 • €140.000.000 για τα Σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης &
 • €500.000.000 για τα Σχέδια Περιφερειακής Συνοχής.

Το αντίστοιχο ποσό για την περίοδο του Οκτωβρίου περιορίζεται στα
 • €560.000.000 για τα Σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας
 • €400.000.000 για τα Σχέδια Περιφερειακής Συνοχής &
 • €0 για τα Σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης (δεν προβλέπεται ενίσχυση για τα σχέδια αυτά).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου