Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Υποχρεωτική η Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 τόσο των Δημόσιων όσο & των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ


Αλλάζει η διαδικασία ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο των Ιδιωτικών όσο και των Δημόσιων ΚΤΕΟ με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών.

Σύμφωνα με τροπολογία του  Ν. 2963/2001 (Α΄ 268), αλλάζει  η διαδικασία με την οποία ελέγχονται τόσο για τα ιδιωτικά (ΙΚΤΕΟ) όσο και τα δημόσια ΚΤΕΟ.

Αντί της Διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005, θα πρέπει να Πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία η διαπίστευση παρέχεται πλέον μόνο από το ΕΣΥΔ ενώ η πιστοποίηση των ΚΤΕΟ μπορεί να παρασχεθεί από διάφορους Φορείς Πιστοποίησης.
Έτσι μπορούν  να καλυφθούν τα ΚΤΕΟ που βρίσκονται εκτός Αθηνών αλλά και να επιταχυνθεί η διαδικασία της πιστοποίησης, ενώ θα είναι κατά πολύ οικονομικότερη από αυτή της διαπίστευσης.

Σύμφωνα με τροπολογία του  Ν. 2963/2001 (Α΄ 268) το Υπουργείο Μεταφορών έδωσε παράταση 8 μηνών στα Δημόσια ΚΤΕΟ, ώστε να λάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου