Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Σημαντικές αλλαγές στον Νέο 3908/2011 & τον Παλαιό Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004

Σημαντικές αλλαγές στον Παλαιό Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 & στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ) στο άρθρο 241 (σελίδα 81) του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΑΑΝ, που ψηφίστηκε στη Βουλή,  ενώ παράλληλα με τροπολογία βελτιώνει τον Αναπτυξιακό Νόμο (Επενδυτικό Νόμο), με στόχο να ενθαρρυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα.

Σκοπός των αλλαγών στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ οι βελτιώσεις στον
Αναπτυξιακό Νόμο έχουν στόχο τη διαφάνεια και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Στις 2 Απριλίου άνοιξε ο τρίτος ο κύκλος προκηρύξεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου  3908/2011. Επί του παρόντος η Βουλή ψηφίζει στο πλαίσιο του νόμου μια τροπολογία, η οποία βελτιώνει το πλαίσιο υλοποίησης επενδύσεων στην Ελλάδα.

Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011

Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι εξής:

1) Αυξάνεται το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου από το 40% στο 60%. Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται το ποσοστό στο 70%. Ικανοποιείται έτσι το αίτημα πολλών συλλογικών φορέων και Επιμελητηρίων.

2) Αναστέλλεται η απαίτηση για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα. Πλέον ο επενδυτής μπορεί να προσκομίζει την έγκριση δανείου, αφού λάβει την έγκριση από το ΥΠΑΑΝ και πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, ξεπερνώντας τις σημερινές αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος.

3) Έως σήμερα απαιτούνται συνεχείς εγκρίσεις απο το ΥΠΑΑΝ σε κάθε βήμα μιας επένδυσης. Αυτό αποτελεί άσκοπη γραφειοκρατία και το καταργείται. Εφεξής ο επενδυτής μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ
. Έτσι καθίσταται ο Αναπτυξιακός Επενδυτικός Νόμος πιο ευέλικτος.

4) Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες τις πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του
ΥΠΑΑΝ. Μέσω ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος, ο επενδυτής μπορεί να γνωρίζει, ανά πάσα στιγμή, που βρίσκεται η υπόθεσή του. Και είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί πως εφαρμόζεται το μέτρο αυτό και στον παλαιό Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, όπου παρουσιάστηκαν τα κρούσματα διαφθοράς.

5) Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες. Δεν μπορεί το Κράτος να ζητά από τον επενδυτή να τηρεί αυστηρά τις προθεσμίες και οι υπάλληλοι να μην τηρούν καμιά προθεσμία. Σε περίπτωση που ένας υπάλληλος του Υπουργείου δεν τηρήσει τις προθεσμίες του νόμου, τότε θα φέρει πλέον διοικητικές ευθύνες. Αντιμετωπίζεται έτσι το πάγιο πρόβλημα των καθυστερήσεων.

6) Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4ετία.


Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Στο άρθρο 241 (σελίδα 81) του πολυνομοσχεδίου του
ΥΠΑΑΝ, που ψηφίστικε στη Βουλή, προωθούνται ορισμένες σημαντικές αλλαγές στον παλαιό Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, με σκοπό, όπως λέει το υπουργείο, να αποκατασταθούν αδικίες του παρελθόντος.

Συγκεκριμένα:

1) Καταργείται το ελάχιστο όριο επένδυσης των 100.000 € που είχε ο Αναπτυξιακός Νόμος, 3299/2004 βάσει του οποίου απορρίφθηκαν εκατοντάδες μικρές επενδύσεις Φωτοβολταϊκών  Πάρκων (δυναμικότητας άνω των 20 KW).

2) Καθορίζεται κλιμακούμενο κόστος επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε κάθε επενδυτής να λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει (π.χ. άλλη επιδότηση θα λαμβάνει κάποιος με trackers και άλλη επιδότηση κάποιος χωρίς trackers). Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν επενδύσεις σε μικρά φωτοβολταϊκά που έχουν ήδη κατασκευασθεί.

3) Επανεξετάζονται οι εκατοντάδες επενδύσεις που απορρίφθηκαν επειδή δεν προσκομίσαν κάποιο δικαιολογητικό εντός των προθεσμιών, το οποίο ωστόσο άργησε να εκδώσει αντίστοιχα κάποια δημόσια υπηρεσία (π.χ., η Νομαρχία εξέδωσε την περιβαλλοντική άδεια μετά από 2 έτη κλπ). Το Κράτος είναι ενιαίο και πρέπει να σέβεται τον πολίτη.

4) Ανασυγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΥΠΑΑΝ, μόνο για περιπτώσεις ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, καθώς και συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, ώστε να αποφεύγονται οι δικαστικές προσφυγές και να βρίσκονται μαζί με τους επενδυτές ενδιάμεσες και συμβιβαστικές λύσεις, που είναι αμοιβαία αποδεκτές.

5) Παρέχεται παράταση ενός (1) έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων, ανεξάρτητα σε ποιο επενδυτικό νόμο έχουν ενταχθεί.

6) Προωθείται το καθεστώς του συμψηφισμού, ώστε το Δημόσιο να μπορεί να εξοφλείται για βεβαιωμένες οφειλές των ιδιωτών προς αυτό, μέσω μεταβίβασης των επιχορηγηθέντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου