Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Αποφασίστηκε η Έγκριση & η Απόρριψη των Επενδυτικών Σχεδίων του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ»Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1406/306/Α2 στις 28-02-2013 αποφασίστηκε η Έγκριση & η Απόρριψη των Επενδυτικών Σχεδίων του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με Αφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον»  του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου