Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Αποφασίστηκε η Έγκριση & η Απόρριψη των Επενδυτικών Σχεδίων του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός»

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – κατευθυντήριες γραμμές προγράμματος

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69 στις 19-02-2013 αποφασίστηκε η Έγκριση & η Απόρριψη των Επενδυτικών Σχεδίων του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός»  του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Αναλυτικότερα:
  • Εγκρίθηκαν: 467 Επενδυτικά Σχέδια με Συνολικό Προϋπολογισμό €25.031.182,35

  • Απορρίφτηκαν: 122 Επενδυτικά Σχέδια λόγω Έλλειψης των Τυπικών Προϋποθέσεων   Συμμετοχής

  • Απορρίφτηκαν: 115 Επενδυτικά Σχέδια λόγω Έλλειψης της Ελάχιστης Απαιτούμενης Βαθμολογίας

  • Απορρίφτηκαν: 76 Επενδυτικά Σχέδια λόγω Έλλειψης Διαθέσιμων Πόρων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου