Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Εντάσσονται & οι Ξενοδοχειακές Μονάδες 3* κάτω των 100 κλινών στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΠΕΠ 2013 ΜΜΕ


Σε συνέχεια του αιτήματος του ΞΕΕ  προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ένταξη στους δικαιούχους ΜΜΕ του Νέου Επιδοτούμενου Προγράμματος ΠΕΠ 2013 και των Ξενοδοχειακών Μονάδων  3*, (αντίστοιχης δυναμικότητας με αυτά των ξενοδοχείων 1* και 2*, δηλ έως 100 κλίνες), μετά και από σχετική  παρέμβαση της Υπουργού Τουρισμού προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, έγινε δεκτό  το αίτημα του κλάδου για  υπαγωγή  των μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων 3* με δυναμικότητα κάτω των 100 κλινών στο Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΠΕΠ 2013.

Οπότε, αναμένεται σύντομα η σχετική τροποποιητική απόφαση για τη διεύρυνση των δικαιούχων του προγράμματος για τις ΜΜΕ του τουρισμού.

Το Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΠΕΠ 2013, μετά  την ένταξη και  των Ξενοδοχείων 3* (κάτω των 100 κλινών) ως δυνητικούς δικαιούχους, αφορά 7.100 μονάδες σε όλη την Ελλάδα.

Ειδικότερα τα Ξενοδοχεία δυναμικότητας κάτω των 100 κλινών κατηγοριών 1*,2* και 3* είναι κατά κατηγορία:
1* <100 κλινών 1.498 μονάδες
2* <100 κλινών 3.860 μονάδες
3*< 100 κλινών 1.755 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου