Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Επέκταση Παράτασης Ολοκλήρωσης Ενεργών Έργων που Υλοποιούνται στα Πλαίσια Προγραμμάτων: «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι)» & «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» έως τις 30/01/2015.

Στις 28/11/2014 σύμφωνα με τις αυξημένες και τεκμηριωμένες ανάγκες των επενδυτών που υλοποιούν έργα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι των ενεργών έργων να ολοκληρώσουν με επιτυχία το σύνολο των εγκεκριμένων δαπανών τους, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, παρατείνει την διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραμμάτων:
  • «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
  • «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι)»
  • «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»
κατά δύο μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 30/01/2015.
Οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις έχουν ήδη αποσταλεί για δημοσίευση στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως και αναμένεται η έκδοσή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου