Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Οριζόντια Παράταση έξι (6) μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Με απόφαση στις 09/09/2013 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δίνεται οριζόντια παράταση έξι (6) μηνών σε όλους όσοι είναι ενταγμένοι στα προγράμματα:

Α) Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση στις 11/09/2013 με Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 10952/2001
για το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (που έληγε στις 13/07/2013) και

Β) Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση στις 11/09/2013 Αριθ. Πρωτ. Οικ. 10951/2000 για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (που έληγε στις 07/09/2013).

Η παράταση αρχίζει από την ημερομηνία λήξης των προγραμμάτων δηλαδή από:
- 13/07/2013 για το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» &
- 07/09/2013 για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Στα δυο αυτά προγράμματα εντάχθηκαν  συνολικά 2.650 επιχειρηματίες εκ των οποίων οι 1.709 (δηλαδή σε ποσοστό 64,49%) ΔΕΝ είχαν υλοποιήσει το απαραίτητο ποσοστό της επένδυσης. 

Η παράταση εδόθη προκειμένου οι ενταγμένες επιχειρήσεις να έχουν πρόσθετο χρόνο για να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους, μέσα σε ένα περιβάλλον περιορισμένης ρευστότητας.

Επομένως οι νέες ημερομηνίες λήξης των προγραμμάτων είναι:
- 13/01/2014 για το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» &
- 07/03/2014 για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου