Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ για Οριζόντια 6-μηνη Παράταση στα Προγράμματα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» & «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων»


Έκδοση Υπουργικών αποφάσεων & (έκδοση ΦΕΚ) 6-μηνης παράτασης και τροποποιήσεων στους Οδηγούς των προγραμμάτων ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'', ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'', ''Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων'' και ''Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνει ότι έχουν υπογραφεί οι αποφάσεις 6-μηνης (εξάμηνης) παράτασης στην προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων και τροποποίησης των Οδηγών των Προγραμμάτων:
  • «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
  • «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»
  • «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και 
  • «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» 
  • «Πράσινη Επιχείρηση 2010»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΠΑΝ ΙΙ, του ΕΣΠΑ 2007-2013.


Αναλυτικότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες
13/01/2013
13/07/2013
Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
07/03/2013
07/09/2013
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών
31/12/2012
30/06/2013
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων
31/12/2012
30/06/2013


Παράλληλα με τις ίδιες αποφάσεις εγκρίθηκαν τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των Οδηγών των προγραμμάτων :
  •  «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
  • «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»
  • «Πράσινη Επιχείρηση 2010»
οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων των επιχειρήσεων, καθώς και την εκταμίευση της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) προς αυτές.

Αναμένεται η Έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων και η δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (έκδοση ΦΕΚ - εκτός από το πρόγραμμα ''Πράσινη Επιχείρηση 2010'' που δεν απαιτείται) και η ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο ''Διαύγεια'' προκειμένου ο ΕΦΕΠΑΕ να προχωρήσει στην αναλυτική ενημέρωση των Δικαιούχων και στην άμεση υλοποίηση των αποφάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου