Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολής έως 15/01/2013 των Υποψήφιων Επενδύσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων παρατείνεται ως την 15/01/2013 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των Υποψήφιων Επενδύσεων στα πλαίσια του Αναπτυξικού / Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων).

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση  στα  προς υποβολή Επενδυτικά Σχέδια δεν απαιτούνται τα εξής:
  • Μη υποχρέωση προσκόμισης ειδικών δικαιολογητικών και αδειοδοτήσεων, όπως εγκεκριμένα σχέδια ΕΟΤ, Άδειες Εγκατάστασης, Έγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων, κλπ.
  • Αναστολή της απαίτησης για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα κατα την υποβολή της αίτησης.
  • Αύξηση στο 60% του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έναντι του 40% που ίσχυε). Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό ανέρχεται στο 70%.
  • Δυνατότητα τροποποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠ.Α.ΑΝ.
  • Θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών για τις διαδικασιές αξιολόγησης του Υπουργείου.
  • Αύξηση στο όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4-ετία για συνδεδεμενες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια στην ίδια περιφέρεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου