Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Παράταση στις Προθεσμίες Υποβολής Δικαιολογητικών & Δημιουργίας Νέας Θέσης Εργασίας των Έργων για τις Επιλαχούσες Επιχειρήσεις μέχρι 31/12/2012 στα πλαίσια του Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"

Παράταση στις Προθεσμίες Υποβολής Δικαιολογητικών και Δημιουργίας Νέας Θέσης Εργασίας των Έργων / Επιχειρήσεων μέχρι 31/12/2012 που με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4772/1298/Α2/19.09.2012 έχουν ενταχθεί και εγκριθεί για Χρηματοδότηση ως Επιλαχούσες στα πλαίσια του Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου