Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Ανάπτυξη, Εκπαίδευση & Εφαρμογή Διαχειριστικών Συστημάτων

*       Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Διαχειριστικών Συστημάτων ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 & Αναβάθμιση Διαχειριστικών Συστημάτων ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000.
*       Συντήρηση Διαχειριστικών Συστημάτων ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008.
*       Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Διαχειριστικών Συστημάτων ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 (Audits)
*       Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων HACCP - Codex Alimentarius (Hazard Analysis Critical Control Point) ή (Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) για τον Κλάδο Τροφίμων & Ποτών, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, BRC, IFS, FSSC 22000 (ISO 22000:2005 & Προδιαγραφή PAS 220:2008 / PAS 223:2011 ).
*       Αναβάθμιση Διαχειριστικών Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων από ΕΛΟΤ 1416:2000 ή / και HACCP - Codex Alimentarius σε ΕΛΟΤ ISO 22000:2005.
*       Συντήρηση Διαχειριστικών Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ISO 22000:2005, HACCP - Codex Alimentarius.
*       Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Διαχειριστικών Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ISO 22000:2005 (Audits)
*       Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2004, EMAS
*       Συστήματα Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008
*       Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2005
*       Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα ΕΛΟΤ 1429:2008
*       Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών Μεσιτών Ακινήτων ΕΛΟΤ ΕΝ 15733:2010
*       Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης & Κέντρων Ξένων Γλωσσών ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433:2008
*       Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Συνεργείων, Φανοποιείων, Πώλησης Αυτοκινήτων & Λοιπών Τροχοφόρων ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1434:2008
*       Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Επικοινωνίας ΕΛΟΤ 1435:2009
*       Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005
*       Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007
*       Σύνταξη Τεχνικών Φακέλων για Σήμανση CE
*       Εκπαίδευση Προσωπικού στα παραπάνω θέματα.
*       Παροχή Συμβουλών για τον Λειτουργικό Σχεδιασμό Μονάδων Τροφίμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου