Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 65% !

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  06/02/2019
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Μέχρι Εξαντλήσεως του Διαθέσιμου Προϋπολογισμού
Αφορά Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις
&
Σχεδόν ΟΛΟΥΣ τους ΚΛΑΔΟΥΣ (Μεταποίηση, Χονδρικό Εμπόριο & Παροχή Υπηρεσιών

Επενδυτικό Σχέδιο σε Θέματα Εκσυγχρονισμού (Μηχανήματα - Εξοπλισμός, Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών, Συσκευασία - ετικέτα - Brading, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα & Νέο Προσωπικό από €20.000 – €200.000 με Επιδότηση 50% ή 60% ή 65%


 Χρειάζεται η Επιχείρηση να Τεκμηριώσει την Ίδια Συμμετοχή δηλαδή το 50% ή το 40% ή το 35% της Συνολικής Επένδυσης (π.χ., μέσω Εταιρικού/ών Τραπεζιού/κών Λογαριασμού/ών – Μέσο Υπόλοιπο κατά περίπτωση 3-μήνου, 6-μήνου, 9-μηνου & έτους)


Για να Υποβληθεί η Αίτηση πρέπει:


1) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά Λογιστικά Βιβλία, οι οποίες πριν την Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις Διαχειριστικές Χρήσεις (Δωδεκάμηνης Διάρκειας).

2) Διαθέτουν δραστηριότητα σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ (σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος) και

3) έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της Ηλεκτρονικής Υποβολής του Επενδυτικού Σχεδίου.
  
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου