Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ’ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 50% !


ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  27/06/2018
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Μέχρι Εξαντλήσεως του Διαθέσιμου Προϋπολογισμού

Αφορά ΜΟΝΟ Μεσαίες Επιχειρήσεις
&
Σχεδόν ΟΛΟΥΣ τους ΚΛΑΔΟΥΣ (Μεταποίηση, Χονδρικό Εμπόριο & Παροχή Υπηρεσιών

Επενδυτικό Σχέδιο για Εξοπλισμό, Πληροφορική, Διαχειριστικά Συστήματα, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων, Νέο προσωπικό κ.ά. από €50.000 – €400.000 με Επιδότηση 50%

Για να Υποβληθεί η Αίτηση πρέπει η επιχείρηση:
1) να τηρεί βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας και μέχρι 31/12/2017 να έχει κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις

ΔΕΝ Χρειάζεται η Επιχείρηση να Τεκμηριώσει την Ίδια Συμμετοχή δηλαδή το 50% της Συνολικής Επένδυσης

Επισήμανση: Η υποβολή ΕΛΛΙΠΟΥΣ Ηλεκτρονικού Φακέλου Υποψηφιότητας από τον δυνητικό δικαιούχο θα έχει ως αποτέλεσμα την ΑΠΟΡΡΙΨΗ !!! του Επενδυτικού του Σχεδίου.

Υποβολή Αιτήσεων και Δικαιολογητικών (σε Ηλεκτρονική Μη Επεξεργάσιμη Μορφή): από 27/06/2018 μέχρι Εξαντλήσεως του Συνολικού Διαθέσιμου Προϋπολογισμού του Προγράμματος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου