Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

30/1/2017 - Δημοσιοποίηση Aποτελεσμάτων για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Α΄ Κύκλος του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο αποτελεσμάτων για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» - Α΄ Κύκλος. 

Στους πίνακες αναγράφεται η βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων και η εκπλήρωση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων ένταξής τους. 

Οι δυνητικά εντασσόμενοι φέρουν την ένδειξη «ΝΑΙ» στην τελευταία στήλη του πίνακα και θα κληθούν τις επόμενες ημέρες, με την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά ένταξης.

Δείτε τον Κατάλογο των Αποτελεσματων ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου