Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Έως 28/02/2014 οι αιτήσεις υπαγωγής στον Επενδυτικό / Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στο τροποποιημένο Eπενδυτικό / Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, θα αναληφθεί άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία θα ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τον Α' κύκλο του 2014.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τον Β’ κύκλο του 2014 θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.

 Οι ενέργειες αυτές κρίνονται επιβεβλημένες λόγω των αλλαγών νομικού πλαισίου της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή από το δεύτερο εξάμηνο του 2014 και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και χρηματοδότησης των ώριμων επενδυτικών σχεδίων.

Σημειώνεται ότι στις ημερομηνίες και προθεσμίες που ανακοινώνονται δεν θα δοθούν παρατάσεις λόγω των ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει η Ε.Ε. για την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου