Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής των Προτάσεων του Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)" έως τις 21/10/2013

Με απόφαση στις 10/10/2013 του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)" του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013''.  

Νέα προθεσμία υποβολής ορίζεται η 21/10/2013 και ώρα 14.00.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. πρωτ. Oικ. 9670/1764/30-07-2013 1246/95/04-02-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου