Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Ενημερωτική Εγκύκλιος από τον ΕΟΦ σχετικά με την Εφαρμογή του Διεθνές προτύπου ISO 22716:2007


Αλλαγές στη Νομοθεσία της Παραγωγής των Καλλυντικών Προϊόντων – Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1223/2009.
 
Ενημερωτική Εγκύκλιος στις 04/07/2013 με Αριθ. Πρωτ/λου: 52858 από τον ΕΟΦ σχετικά με την Εφαρμογή του Διεθνές προτύπου ISO 22716:2007.

Το Διεθνές Πρότυπο ISO22716:2007 περιγράφει τις απαιτήσεις για την Εφαρμογή Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής – GMP’s (Good Manufacturing Practices) στα διάφορα στάδια της Παραγωγής & Διαχείρισης των Καλλυντικών Προϊόντων (παραγωγή, έλεγχος, αποθήκευση & μεταφορά / διανομή καλλυντικών προϊόντων) για όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν Καλλυντικά Προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Αγορά.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου