Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012 για την Ασφάλεια της Οδικής Κυκλοφορίας


Το διεθνές πρότυπο ISO 39001:2012 εφαρμόζεται για τον Σχεδιασμό, την Εφαρμογή και την Πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (Road Traffic Safety - RTS), αποτελώντας έτσι ένα χρήσιμο «εργαλείο» πρόληψης με σκοπό τη μείωση και εν τέλει την εξάλειψη των οδικών συμβάντων και των συνεπειών τους (π.χ., μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών, που συνδέονται με τροχαία).

Το διεθνές πρότυπο ISO 39001:2012 εφαρμόζεται σε όλους τους Οργανισμούς & τις Επιχειρήσεις (Δημόσιες & Ιδιωτικές), που η λειτουργία τους συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με θέματα Οδικής Ασφάλειας, όπως:

  • εταιρείες Logistics,
  • εταιρείες Μεταφορών,
  • επιχειρήσεις με Στόλο Οχημάτων (ΚΤΕΛ, Οδικής Βοήθειας, Ταχυμεταφορές), εταιρείες Ταξί,
  • Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια και
  • Διαχειριστές Εθνικών Οδών / Αυτοκινητοδρόμων


Τα απαιτούμενα για την εφαρμογή του διεθνούς προτύπου ISO 39001:2012 περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την κοινοποίηση Πολιτικής Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας, την δημιουργία Διαδικασιών, Δεικτών, Στόχων και Σχεδίων Δράσης για την Ασφάλεια Οδικής Κυκλοφορίας συμπεριλαμβάνοντας και τις διάφορες Νομικές Απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία του Οργανισμού / της Επιχείρησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου