Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» 30/06/2013 και ώρα 24:00

Παράταση προθεσμίας υποβολής Προγράμματος «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» έως την 30η Ιουνίου 2013 (30-6-2013) και ώρα 24:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου