Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Η BiT για 5η συνεχή χρονιά συμμετέχει στην «Ώρα της Γης».
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας του WWF «Ώρα της Γης 60+» το Σάββατο 23 Μαρτίου 2013 και ώρα 20:30, η BiT δηλώνει την παρουσία της διακόπτοντας την παροχή φωτισμού των εγκαταστάσεων εσωτερικά και εξωτερικά όπως επίσης και την παροχή ρεύματος του εξυπηρετητή δεδομένων (data server) και των λοιπών περιφερειακών συσκευών για τρεις (3) ολόκληρες ημέρες, από το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαρτίου 2013 και ώρα 20:30 έως την  Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 και ώρα 09:00.

H BiT είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και καταβάλλει συνεχή και μεθοδική προσπάθεια να εδραιώσει αυτές τις μεθόδους και διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την περιβαλλοντική προστασία. Η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού μας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχούς εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής μας.

Η BiT είναι πιστοποιημένη από την BUREAU VERITAS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατά ISO 14001:2004 για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) από τον Ιούνιο του 2011.

Πέραν της συμβολικής συμμετοχής της εταιρείας σε ανάλογες πρωτοβουλίες, η BiT κατόρθωσε να μειώσει ακόμα περισσότερο και φέτος το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, πετυχαίνοντας τα ακόλουθα αποτελέσματα όπως προκύπτουν  από την ετήσια ανασκόπηση του ΣΠΔ για το έτος 2012:

1) Κατανάλωσης Ηλεκτρικής ενέργειας: από 12.335 KWh (έτος 2011) σε 5.379 KWh (έτος 2012), δηλαδή ποσοστιαία μεταβολή (μείωση) 57%!

2) Κατανάλωσης Νερού: από  160 m3 (έτος 2011) σε 96 m3(έτος 2012), δηλαδή ποσοστιαία μεταβολή (μείωση) 40%!

3) Ανακύκλωση χάρτινων απορριμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας - Ανακύκλωση όλης της ποσότητας χάρτινων απορριμμάτων που δεν χρησιμοποιούνται για παραγωγή ή συσκευασία εγγράφων: Η κατανάλωση το έτος 2012 κυμάνθηκε στα ~5Kg χαρτί Α3 & στα ~25Kg χαρτί Α4. Σύνολο: 30 Kg, δηλ. περίπου ~50 Kg χαρτί μαζί με τα διαφημιστικά, αποκόμματα φακέλων κτλ. Από αυτήν την ποσότητα ~20 Kg χαρτί αποτέλεσε scrap paper το οποίο οδηγήθηκε στην ανακύκλωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου