Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Ανακοίνωση στις 26/04/2013 Μη Παράτασης των Ηλεκτρονικών Υποβολών στα πλαίσια του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» που λήγει στις 10/05/2013 και ώρα 17:00Σύμφωνα με την Ανακοίνωση στις 26/04/2013 της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» θα τηρηθεί όπως έχει οριστεί δηλαδή μέχρι στις 10 Μαϊου 2013σο αφορά την Ηλεκτρονική Υποβολή μέχρι στις 17:00 μ.μ.)

ΔΕΝ Θα Δοθεί Καμία Παράταση.

Επίσης ορίζει, ότι οι προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (σε ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα στις 20 Μαϊου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου