Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Παράταση Υλοποίησης Επενδύσεων των ΠΕΠ 2009 (Μεταποίησης - Εμπορίου - Τουρισμού - Υπηρεσιών)

Παράταση Υλοποίησης Επενδύσεων ΠΕΠ 2009 (Μεταποίησης - Εμπορίου - Τουρισμού - Υπηρεσιών).

Με το ΦΕΚ 2818/Β/13-12-2011 παρατάθηκαν τα χρονικά διαστήματα υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδύσεων σε 22 μήνες απο 18 για τη Μεταποίηση και τον Τουρισμό και σε 19 μήνες απο 12 για το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου