Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Επενδύσεις Ύψους 725 εκ. ευρώ στην Α’ Φάση & 854 εκ. ευρώ στη B’ Φάση του Επενδυτικού - Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011

Ολοκληρώθηκε η Β΄ Φάση - Κύκλου (Οκτώβριος 2011) της προκήρυξης των γενικών καθεστώτων του Επενδυτικού Νόμου με την κατάθεση συνολικά 179 επενδυτικών σχεδίων.

Τα παραπάνω σχέδια έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου τα 854 εκ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν 1.590 θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα.

Από τα 179 σχέδια, τα 91 αφορούν το κλάδο της μεταποίησης, τα 48 τον τομέα του τουρισμού, τα 16 τον πρωτογενή τομέα και τα 24 αφορούν υπηρεσίες.

Η διαδικασία αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα προβλεπόμενα, από το Νόμο, χρονικά πλαίσια, δηλαδή στους επόμενους 4 μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην Α΄ Φάση - Κύκλου (Μάιος 2011) υποβολής και σε διάστημα ενός (1) μήνα υποβλήθηκαν συνολικά 145 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού περίπου τα 725 εκ. ευρώ, οι οποίες προβλέπεται αν εγκριθούν να δημιουργήσουν 812 νέες θέσεις εργασίας.

Από αυτές, 94 υποβλήθηκαν στις 13 Περιφέρειες της χώρας και οι υπόλοιπες 49 στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.


Δείτε τον πίνακα Γεωγραφικής Κατανομής Επενδυτικών Σχεδίων Β’ φάσης ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου